De hedendaagse journalist is niet meer geïnteresseerd in waarheidsvinding. De Nederlandse regering dicteert en Den Haag schrijft voor wat het volk mag weten. 

Enkele voorbeelden:

Oekraïne – volgens Den Haag is er in de Oekraïne een democratisch gekozen regering. Maar met Europees en Amerikaans geld werd in Oekraïne na de coup een door het Westen gefinancierde regering neergezet, zonder inspraak van de Oekraïnse bevolking. Bij de laatste verkiezingen was zelfs het welvarendste deel van de Oekraïne, nl. het Noordoosten  uitgesloten van deelname aan de verkiezingen. Dit is ook de reden waarom Trump aan de minister president heeft gevraagd een onderzoek in te stellen naar het reilen en zeilen van een mogelijke concurrent in de verkiezingen, onder dreiging van een wapenembargo. Waarom werd dit niet ter sprake gesteld en onderzocht door de media?

Het neerhalen  van MH 17. Vanaf het begin werd het aanbod van Rusland om mee te helpen met bewijsmateriaal  categorisch door de onderzoekcommissie afgewezen. Dat de afgeschoten raketinstallatie van Russische makelij was, impliceert niet automatisch directe Russische invloed.  De achterliggende feiten verdwenen in een doofpot. De zwarte piet werd gemakshalve naar Rusland doorgeschoven om pijnlijke vragen te omzeilen. Door belangenverstrengeling wordt hier geen verdere aandacht meer aan besteed . Wanneer komt welke onderste steen boven meneer Rutte? 

Affaire ASML. Enkele weken geleden kwam Rutte met de mededeling; de regering beraadt zich over de toestemming van de verkoop aan China van een chipmachine van ASML. Meer dan zes maanden geleden gaf  de regering wel toestemming voor verkoop aan China. Dus ASML maakte deze machine verzendklaar, maar onder invloed van de VS heeft de regering in Den Haag deze toestemming later toch  nog ingetrokken. Rutte kwam echter met de verklaring dat de regering zich nog over de verzendtoestemming moest beraden. China zou volgens de VS  deze chips voor spionage doeleinden kunnen gebruiken. De VS dan niet ? 

Nord Stream, Deze voor Noord-Europese zo belangrijke gasleiding, ook wel de Oostzeegasleiding genoemd, is een tweevoudige gasleiding voor het transport van goedkoop Russisch aardgas door de Oostzee.  Onder druk van de VS werd de voltooiing en verdere afbouw van deze pijpleiding stilgelegd. Amerika dreigde om de werkzaamheden van de in de VS gestationeerde Europese bedrijven te sanctioneren en hun bedrijvigheid aan banden te leggen. De bedoeling was Europa niet afhankelijk van goedkoper Russisch gas te maken en ze te verplichten het duurdere Amerikaanse gas af te nemen. Dit met de nieuwe handelsakkoorden met Europa in het achterhoofd. Rutte’s afkeuring bleef uit. Het democratisch beginsel van vrije markt werking wordt door Rutte gemakshalve overboord gegooid.

Greta Thunberg, Deze minderjarige, zwaar autistische, jongedame werd door een links georiënteerde Zweedse marketing manager van de straat geplukt. Zij wordt als publiciteitskanon ingezet om de klimaatdoelstellingen te promoten. Waar is de bescherming van overheidsinstanties die moeten toezien op het welbevinden van een minderjarige die hulpbehoevend is? I.v.m. haar geestelijke gesteldheid heeft zij geen schoolplicht. Zij kan geen direct aan haar gestelde klimaatvraagstukken beantwoorden, de vragende journalisten worden door de aanwezige bodyguards soms niet zachtzinnig afgevoerd. Ze rijdt rond in een luxe elektrische Tesla, die vol ligt met lege en volle plastic flessen. Haar bodyguards moeten het doen met auto’s op benzine of diesel. Toch wordt ze op handen gedragen. Wat heeft zij werkelijk te vertellen? 

Door Richard de Groot, Brasschaat. (België.)