Net als alle andere landen lijdt Italië onder de coronacrisis. Meer dan honderdduizend Italianen zijn overleden aan corona, de economie is met 8.9% gekrompen in 2020 en de Italiaanse staatsschuld is opgelopen tot bijna 160%. Veel bedrijven in Italië staan op omvallen en zij kunnen dus alle mogelijke hulp gebruiken.

Om deze reden is er van Nederlands belastinggeld en van andere Zuid-Europese landen tientallen miljarden aan steun gegeven aan Italië via het EU-steunfonds. Totaal ontvangt Italië 209 miljard, deels in giften en deels in leningen. Ook de georganiseerde misdaad, de maffia, deelt mee in de winst, op haar eigen wijze.

Maffia

Leden van de Italiaanse maffia springen noodlijdende mensen en bedrijven bij door bijvoorbeeld eten uit te delen. Volgens Federico Varese, hoogleraar criminologie in Oxford, hanteren maffialeden de werkwijze van Al Capone waarin hulp wordt geboden aan arme mensen met eten en onderdak, waardoor die mensen zich moreel verplicht voelen om hun wederdienst te bewijzen aan de maffia. Op deze manier krijgt de maffia via bedrijven toegang tot Italiaans steungeld dat onder andere komt uit het EU-steunfonds en dus uit Nederlands belastinggeld.

Vincenzo Musacchio, hoogleraar strafrecht aan verschillende universiteiten, meldt op website EUobserver dat Italië de afgelopen vijf jaar zo’n 70 miljard euro heeft ontvangen van de EU. Hij zegt dat de helft van dat geld in handen is gekomen van de georganiseerde criminaliteit. Volgens Stefania Pellegrini, hoogleraar in Bologna, gebruikt de maffia hiervoor geen geweld, maar krijgt ze het geld door corruptie in gemeenten en lokale bedrijven.

EU-subsidies

Dat mensen zich zorgen maken over de maffia die geld uit het EU-steunfonds wil pakken, is niet vergezocht. In januari 2020 werden 94 verdachten gearresteerd bij een grote actie tegen maffialeden in Sicilië, waaronder lokale ambtenaren. In deze zaak verdween meer dan 5 miljoen euro aan EU-subsidies in de zakken van de maffia van Messina.

Italiaanse boeren zeggen dat de maffia boeren onder druk zet om hun landbouwgrond af te staan. Boeren en agrarische bedrijven kunnen namelijk landbouwsubsidies krijgen van de EU als onderdeel van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De EU wil duurzaam, veilig en betaalbaar voedsel verbouwen in de EU en meer dan een derde van het EU-budget gaat naar landbouw, in 2019 zo’n 58 miljard euro.

Criminelen profiteren

EU-subsidies worden toegekend op basis van de grootte van de grond en het heeft niks met de productie van een boer te maken. De maffia doet dan ook geen moeite om maar enige arbeid uit te voeren op het platteland. Italiaanse onderzoekers schreven dat dit de omgekeerde wereld is, want eerlijke boeren krijgen geen geld, maar maffiabendes die niks verbouwen op hun landbouwgrond, krijgen veel geld van de EU.

Sommige Italiaanse boeren doen mee met de maffia, maar veel boeren durven niet te weigeren uit angst: “Een specifieke achternaam is al genoeg om angst te veroorzaken bij de betrokkenen, geweld is niet eens nodig.”

Andere EU-landen

Misbruik van EU-subsidies, en dus Nederlands belastinggeld, beperkt zich niet slechts tot de Italiaanse maffia. In 2018 werd de Slowaakse journalist Ján Kuciak vermoord vanwege zijn onderzoek naar mogelijke maffiapraktijken in Slowaakse subsidiemisbruik waarbij hoge ambtenaren betrokken zouden zijn.

Geruchten gaan dat bendeleden dit ‘winstmodel’ ook willen exporteren naar Roemenië. In buurland Bulgarije moest nota bene Rusland opkomen voor de Bulgaren, nadat de Verenigde Staten kritiek uitte op de corruptie in het land.

Conclusie

Maffialeden hoeven geen banken meer te beroven, want nu kunnen ze comfortabel EU-subsidies bemachtigen, hetgeen door de Nederlandse belastingbetaler wordt gefinancierd.

Over de auteur
Gabriel van de Bloemfontein is auteur van Nexit Denktank.