H J van den Hoonaard

Enige tijd geleden las ik in een verslag over de reactie van mevrouw Merkel op een opmerking van premier Netanyahu. Hij vertelde haar over de rol van de groot-moefti van Jeruzalem al-Hoesseini in WOII. Merkel vond deze ontboezeming van Netanyahu maar niks. 

Al-Hoeseini liep eind dertiger, begin veertiger jaren de deur plat bij Himmler, met het klemmende verzoek om het wereld Jodendom drastisch te reduceren en wij allen weten nu dat hij op zijn wenken werd bediend.

Wat mij nu intrigeert, is het volgende: al-Hoesseini had talloze bewonderaars en aanhangers. Niet in de laatste plaats om zijn virulente Jodenhaat. Een van deze aanhangers was ‘the one and only ‘ Yasser Arafat. Deze was compleet idolaat van de groot-moefti. Arafat was daardoor aanvankelijk ook zeer gemotiveerd bij het plegen van terreur op Joodse burgers en instellingen. Zijn populariteit steeg ook bij extreem links, o.a bij Bader-Meinhof. Daar is ook weer die typische hoefijzer met extreem-rechts.

Het interessante, of merkwaardige zo u wilt; Arafat’s ‘minister van financiën,’ ene al-Qak, was de beheerder van het vermogen van Yasser Arafat in Zwitserland en is tevens echtgenoot van ‘onze’ minister Kaag. Op internet zijn er allerlei opnames te bekijken van onderonsjes van Mevrouw Kaag met haar man en kinderen op visite bij Arafat. Het was een vrolijke boel, zo te zien.

Nu kom ik bij datgene wat mij nogal intrigeert: Kaag liep met haar man de deur plat bij Arafat en die liep, figuurlijk, de deur plat bij al-Hoesseini die op zijn beurt weer letterlijk de deur plat liep bij Himmler.

Zij allen hadden nou niet bepaald, om het maar eens eufemistisch te duiden, het beste voor met Joodse medeburgers. Mevrouw Kaag voelde zich kennelijk best senang in dit milieu.

De hypocrisie van D66 zit ‘m wat mij betreft hierin dat zij bijna continu partijen aan bashen zijn die kennelijk een andere kijk op de samenleving hebben, maar de hier boven beschreven geschiedenis vindt men geen probleem. In de MSM, die D66 bijna serviel met alle egards ten dienste staat, heb ik in ieder geval nog geen artikel gelezen over deze opmerkelijke historie.