Gerben Wierda, Zuidlaren

De berichtgeving over COVID-19 is eenzijdig en wordt gevoed door het RIVM, een onbetrouwbaar gebleken instituut dat cijfers en grafieken uit de hoge hoed tovert waarmee het ons gevangen houdt. Onderbouwing ontbreekt. Aan de tafels van de praatprogramma’s zitten steevast dezelfde personen, meestal Marion Koopmans, Aura Timen, Ernst Kuipers, Ab Osterhaus en Jaap van Dissel. Eén groot papegaaiencircuit.

Als wetenschappelijk opgeleide burger maakt mij dit kwaad. Om me te uiten over wat er allemaal gaande is (het lijkt wel een staatsgreep) ‒ dat twee mannen kunnen bepalen hoeveel mensen wij nota bene in ons eigen huis mogen ontvangen ‒ stuur ik met regelmaat e-mails naar de media. Het is zo doorzichtig wat er allemaal gebeurt, dat je met je boerenverstand kunt voorspellen waar het heengaat.

De media besteden geen aandacht aan een nieuw onderzoek van het Radboudumc, gepubliceerd in MedRxiv. Het gaat om onderzoek naar ontstekingsstoffen in het bloed van COVID-19 patiënten. Dit onderzoek ondersteunt de hypothese dat kinines een rol kunnen spelen bij de ernstige ademhalingsproblemen. Naast de massale infectie van longcellen en de beperkte aanmaak van witte bloedcellen is dit een derde mechanisme dat kenmerkend is voor ernstig zieke COVID-19 patiënten op de IC. Dit biedt aanknopingspunten voor nieuwe behandelingen.

Op mijn e-mail aan de media over de verworpen motie van Forum voor Democratie, waarin ervoor werd gepleit een verlenging van de spoedwet eerst voor te leggen aan het parlement om zo de onbeperkte macht van het kabinet in te dammen, kreeg ik geen antwoord. De partijen die deel uitmaken van het partijkartel stemden tégen de motie. Vóór stemden de partijen die buiten het partijkartel staan.

De corona-spoedwet is in mijn ogen in strijd met de grondregels die de burgers dienen te beschermen tegen onrecht en machtsmisbruik. Met corona als excuus is besloten om via deze spoedwet onze vrijheden in te perken en, mark my words, niet op tijdelijke basis, zoals leugenachtige kartelpolitici ons willen laten geloven. Een gevaarlijke ontwikkeling die haaks staat op onze democratische rechtsstaat. Je gaat het pas zien als je het doorhebt.