Onlangs werden een goede bekende en ik door de Europese Volkspartij gevraagd om uit naam van een Europarlementariër een conferentie te organiseren. Het onderwerp was NGO’s (non-governmental organisations) die criminelen onder het mom van ‘mensenrechten’ als politieke dissidenten presenteren. Diverse academici en journalisten waren als spreker uitgenodigd.

De loop van deze dag bood een ontluisterend kijkje in de in het Europees Parlement geldende gezagsverhoudingen. Terwijl de sprekers de kwade gevolgen van NGO’s bespraken werd namelijk duidelijk dat de Europarlementariër uit wiens naam de conferentie georganiseerd was, zich erg opwond. Er werden te veel voorbeelden van corrupte NGO’s genoemd.

Herhaaldelijk werd een miljonair uit Kazachstan aangehaald die in meerdere landen is veroordeeld wegens ernstige vergrijpen en zelfs gevangenisstraffen had gekregen. Deze boef startte een NGO die hem in de EU met succes als politiek vluchteling voor deed komen. Ook werden NGO’s genoemd die, met subsidie van de EU, politieke opponenten van de Turkse president Erdoğan wegzetten als “islamofoob.”

Al snel had de Europarlementariër er genoeg van en begon de panelisten te onderbreken. Eén van de betogen werd zelfs afgekapt. Daarna zag de Europarlementariër in een oogopslag dat ook de speech die ik zou voordragen (die overigens niet van mijzelf was, maar die ik door de organisatie was verzocht voor te dragen omdat de maker afwezig was wegens een ongeval) vele negatieve voorbeelden bevatte. Daarop gelastte hij mijn voordracht pardoes af.

Nooit eerder zag ik dat een organisator zijn eigen evenement torpedeerde – blijkbaar een gevolg van de bizarre gezagsverhoudingen in het Europarlement.

Het eerste uur liep uiteindelijk uit op een vragenronde vanuit het publiek. Tijdens deze vragenronde uitten de aanwezigen zéér scherpe kritiek op opvattingen van de organiserende Europarlementariër. Deze raakte zichtbaar geïrriteerd en besloot het tweede uur niet af te wachten. Er was kennelijk sprake van een miscommunicatie: de Europarlementariër had de duistere kanten van NGO’s liever in een breder geopolitiek verband behandeld.

Wat hem betreft was de conferentie ten einde.

Hierop verliet het overgrote deel van het publiek de zaal. Er werd overwogen om het tweede uur af te gelasten. Dat vond ik, als betrokkene bij de organisatie, echter onbehoorlijk naar het panellid wiens bijdrage, wegens de indringende boodschap ervan, voor het tweede deel van de bijeenkomst was gepland. Hij had rustig zijn beurt afgewacht en al die tijd nog geen woord gezegd.

Ik liet deze journalist toch zijn verhaal doen, al was de zaal bijna leeg. Meerdere politici die met de NGO’s te maken hadden werden door hem met naam genoemd, waaronder Guy Verhofstadt.

Uiteindelijk waren de panelleden niet al te gelukkig met de situatie maar bedankten mij dat ik er nog het beste van had gemaakt. Opmerkelijk was dat zij van tevoren vanuit de organisatie aanwijzingen hadden ontvangen waarin stond wat zij ongeveer moesten bespreken.

Het kantoor van de Europarlementariër had dus geprobeerd om een paneldiscussie ‘voor te structureren.’ En toen de genodigde sprekers niet het gewenste script bleken te volgen, werd dus getracht de voordrachten te stoppen. Een bizarre gang van zaken, maar zo kennen we de EU.

Wilt u reageren?

Dat kan op Facebook of op Twitter.

[Deze tekst is gewijzigd op 08-02-2020, 20:22]