De heer Karsten vertolkt precies datgene wat ik al jaren voel bij Dodenherdenking: allemaal roepen hoe erg het is en dat het nooit meer mag gebeuren, maar wij hebben de dienstplicht afgeschaft, al onze tanks verkocht en onder leiding van een zekere Koenders ons leger omgevormd tot een ondersteuning voor ontwikkelingssamenwerking. 

En daar staan wij dan weer, moeilijke blik in de ogen, hand aan de pet en roepen dat het nooit meer mag gebeuren 

Wat een hypocriet zootje 

Jan Lemsom, Heemstede