Frans Galjee, Alkmaar

Staan we voor een kantelpunt in de economie of zijn we dat kritieke punt al gepasseerd?

Ons economisch systeem is toegesneden op een economische groei van rond de 2 procent. Bij deze groei werkt het systeem het beste, dat is de ervaring van de afgelopen decennia. Telkens als om wat voor reden ook de groei te sterk was of juist als er krimp was, werden er maatregelen genomen.

Je hoeft geen econoom te zijn om te begrijpen dat iets kan groeien tot er een grens is bereikt. Dan stopt het systeem en de gevolgen kunnen we ons niet voorstellen. Dan loopt de bubbel leeg.

Bij de huidige wereldbevolking en de consumptie kan de groei niet eindeloos doorgaan. De aarde wordt nu al overvraagd. Technologische doorbraken sorteren onvoldoende effect en gaan vaak voorbij aan het hoofdprobleem.

De trein van de wereldeconomie dendert af op het stootblok en de machinist heeft geen flauw idee. Idealiter zou er een moment moeten komen om over te stappen op een rijdende trein: een economie die is ingericht op voortzetting van ons verblijf op de aarde, in harmonie met de natuur.

Wat is de situatie? Er is nog geen afremming aan de gang en er is geen plan voor de overgang naar een duurzame economie. Mijn indruk is dat we allang voorbij het kantelpunt zijn. Alle pogingen om over te stappen, zo vrees ik, zijn gedoemd tot mislukken.