De VS zijn nu net zo verdeeld als in de periode van de Amerikaanse burgeroorlog. Dit verklaart waarom Trump president kon worden met een anti immigratie agenda, maar verklaart ook de chaos die er op zo’n grote schaal opgeroepen kan worden door Marxistische groepen als Antifa en Black Live Matters. Groepen, die in de Main Stream Amerikaanse media op steun kunnen rekenen, waardoor een communistische revolutie een mogelijkheid wordt. Ongekend!

De achterliggende oorzaak is het snel verschuivende etnische evenwicht in de VS. Weliswaar maken de blanken nog steeds de meerderheid uit, maar het ‘etnische plaatje’ is snel aan het verschuiven. Het politieke ‘midden’ is daarmee weg gevallen, zowel bij de Republikeinse als bij de Democratische kant.

De groeiende etnische en culturele breuk kan goed leiden tot een burgeroorlog. Deze analyse wordt al vaker gemaakt. Sterker nog: Veel Amerikanen zijn hier bang voor. Volgens het onderzoeksbureau Rasmussen (en dus niet PEW, zoals foutief in het video interview wordt vermeld) zelfs 40%.

Over de onderliggende etnische verschuiving gaat bijvoorbeeld het onlangs verschoven boek White Shift, van Eric Kaufmann

Met Taco Dankers van denktank Gefira dook ik uitvoerig in de onderliggende cijfers over deze etnische verchuiving, die veel groter en structureler is dan vaak wordt gedacht.

'Trump en grote etnische verschuivingen in de VS' - Joost wil het Weten #9

Hieronder de voor het videogesprek gebruikte grafieken.

De Amerikaanse bevolking groeit van ongeveer 4 miljoen in 1790, naar ongeveer 100 miljoen in 1920.

De Amerikaanse bevolking ontstaat uit de massa-immigratie van Europeanen tussen 1820 en 1920, ongeveer  350 tot 400 duizend Europeanen per jaar. De bevolking zelf ontstaat door de nakomelingen van deze immigranten.

 • In Amerika wordt om de 10 jaar de bevolking geteld, via zelf identificatie mogen mensen zelf bepalen of ze

 • White
 • Black or African American
 • American Indian or Alaska Native
 • Asian or Pacific Islander

zijn. Elke categorie komt voor als  “notHispanic or Latino” en “Hispanic or Latino” .

Er zijn dus acht categorieën. 

Voor de analyse gebruiken we de data van CDC: Centers forDisease Control and Prevention

 • De Amerikaanse bevolking blijft groeien maar sinds 2016 neemt de blanke bevolking af. • De werkbevolking 20-65 neemt al eerder af in 2011

 • De samenstelling van de bevolking verandert snel, de blanke bevolking is 70% in 2000 en in 2020 is deze nog 60% • Als we kijken naar de verdeling per leeftijdsgroep dan blijkt dat de blanke bevolking oververtegenwoordigd is onder de oudere bevolking.
 • De etnische verdeling van de bevolking is verdeeld. De gebieden waar de bevolking voornamelijk blank is blauw (ongeveer 90%), waar de helft blank is, zijn geel en in de rode gebieden is de blanke bevolking nagenoeg verdwenen.

Percentage blanken per county
 • De etnische samenstelling heeft een groot effect op de verkiezingsuitslag van 2016.  De gebieden waar de blanke bevolking een ruime meerderheid heeft wint Trump. • Als we kijken naar de bevolkingsverdeling per leeftijdscategorie dan valt op dat een groot deel van de 65 plus bevolking blank is.
 •  Voor de werkbevolking is er al een verandering te zien (leeftijd 20-65)


 • Echter als we naar de teenagers kijken 10-20 dan blijkt dat de blanke bevolking een steeds kleinere groep worden. De groep jongeren vormen de komende 10 jaar de jonge werkbevolking van de Verenigde Staten