L.J.J. Dorrestijn, Sprang-Capelle

Journalisten die menen dat de Amerikaanse regering niets te zeggen heeft over Amerikaanse producten waar toevallig Philips op staat, onderschatten de invloed van het nationaal belang. In het geval van in de VS geproduceerde beademingsapparatuur heeft nagenoeg de hele wereld een belang, maar bepaalt de nationale regering dat het nationale belang voorrang heeft. De grondstoffen komen immers uit de VS of worden via havens en wegen vervoerd. De arbeiders en fabriek zijn Amerikaans, de kredieten wellicht ook, de kwaliteitseisen zijn gebaseerd op Amerikaanse wetten en de verbruikte energie komt van Amerikaanse centrales. Import en export worden al decennia lang (mede) bepaald door regeringen. En dan zou de VS nu geen beslissingsrecht hebben? Wie dan wel; de aandeelhouders?

Ook het nationaal belang van Italië leidt tot vreemde discussies: over de miljarden van het Europese noodfonds, over Chinese arbeiders die in kledingindustrie van Noord-Italië werken/werkten, over de Chinese (medische) hulp die als ‘menslievender’ wordt gepresenteerd dan de hulp van EU-landen, over vergelijkbare hulp uit Rusland en Cuba voor EU-landen die in het verleden altijd het nationale (financiële) belang voorrang hebben gegeven en die andere landen verantwoordelijk stelden voor hun problemen. Intussen ontbreken zelfs in Nederland apparatuur, testen, mondkapjes en gezond verstand. En ook daar zijn de internationale aandeelhouders van Philips niet verantwoordelijk voor.