Bekijk ook deze video: https://www.ongehoordnederland.nl/omvolking-de-harde-cijfers-joost-wil-het-weten-6/

De demografische gegevens van nu zijn goede toekomstvoorspellers. Dat geldt voor de vruchtbaarheidscijfers van nu (hoeveel kinderen krijgt iedere vrouw gemiddeld), maar ook voor de geboorten. Kennen we de gemiddelde leeftijd dan weten we wanneer in de tijd geboortegolven zullen leiden tot sterftegolven.

Zo wordt het duidelijk wat het effect van de omvolking zal zijn. De term ‘omvolking’ wordt vaak als verdacht aangemerkt, maar het omschrijft accuraat de werkelijkheid waarin we nu leven: Er komt steeds meer immigratie, met als argument dat de vergrijzing tegen gehouden moet worden en het  bevolkingsaantal op peil. Vindt die immigratie niet plaats, dan zouden er in Nederland miljoenen minder wonen. Maar is dat wel zo erg?

Hieronder de belangrijkste demografische ontwikkelingen van Nederland in grafieken.

De sterftecijfers als gevolg van het coronavirus zijn groot, dat toont dit staatje van het CBS aan. Ver boven het gemiddelde sterftecijfer, ook in de winter. Het zijn bovendien vooral oudere mensen die sterven. Maar is dit iets wat we gaan terugzien in de structurele cijfers als gevolg van de vergrijzing? Dat valt nog niet te zeggen, simpelweg omdat we niet weten hoe het coronavirus zich in Nederland het komende jaar gaat ontwikkelen.

  • In deze doorrekening naar de toekomst in Nederland tot 2098, zien we hoe er, ook zonder corona een enorme stijging zien van het aantal sterfgevallen, waarvan de piek ongeveer in 2050 valt.
  • De vergrijzing van Nederland laat zich goed aftekenen aan het aantal 70-jarigen in Nederland.  Tussen 2016 en 2017 een zeer sterke stijging.
  • De statistische spiegeling van het aantal sterfgevallen is het aantal geboorten in Nederland. Dit maakt dat we –migratieprocessen niet meegerekend- goed kunnen voorspellen hoe de leeftijdsopbouw in Nederland zal zijn. We zien een zeer sterke stijging in WOII. Het blijft tot 1968 hoog. Daarna volgt een sterke daling. Het stijgt weer in de jaren tachtig en negentig, vooral als gevolg van de immigratie, die een verjonging betekent. Daarna treedt weer een daling in. Het niveau van de naoorlogse jaren wordt nergens meer gehaald.
  • In deze grafiek worden de sterfgevallen en de geboorten tegen elkaar afgezet. In 2023 worden de sterfgevallen hoger dan de geboorten. En dat zet zich voort. De lijn van de sterfgevallen blijft tot 2050 stijgen, die van het aantal geboorten blijft dalen. Na 2050 gaan beide lijnen dalen. Er treedt dus vanaf 2023 natuurlijk krimp op. Krimp doordat er meer mensen sterven dan er geboren worden in absolute cijfers. Tenzij dit aangevuld wordt door immigratie.
  • In deze kaart van Europa valt goed te zien dat in veel andere landen deze krimp al in 2018 was ingezet. In enkele landen was er nog lichte groei. Deze houdt ook verband met immigratieprocessen. Ter vergelijking: In Turkije was er nog wel groei met meer dan 1%.
  • Dramatisch is deze grafiek van Italië. Het is goed te zien dat de natuurlijke krimp hier al in de jaren negentig is ontwikkeld.
  • Bij een doorrekening naar absolute getallen is te zien dat er in 2050 in Nederland 15,4 miljoen mensen zullen wonen, bij uitblijvende immigratie. Als Nederland vanaf 1985 geen immigratie had, dan zouden er in 2050 13,2 miljoen Nederlanders zijn.