A. van Thiel, Krimpen a/d IJssel

Wereldwijd worden de superrijken in de watten gelegd. Stakingen om arbeidsvoorwaarden te verbeteren, komen nauwelijks nog voor. Ook links denkende overheden verlenen volop medewerking aan het overspoelen van het lagere segment van de arbeidsmarkt met goedkope arbeidskrachten uit de hele wereld. Aldus is de positie van werknemers in de westerse wereld zwaar aangetast de afgelopen decennia.

Hoe vreemd dat misschien ook klinkt, ik zie de samenspanning van overheden en superrijken (multimiljardairs en koninkrijken) als een nieuwe vorm van marxisme. Het Communistisch Manifest van Karl Marx en Friedrich Engels, verschenen in 1847, had als hoofddoel de opheffing van privé-eigendom. Dit doel is niet bereikt. Nu, 170 jaar later, doen de marxisten opnieuw een poging om, in de woorden van het World Economic Forum (WEF), “het kapitalisme te verbeteren.” In 2030duurzame ontwikkelingsdoelen, moet dit zijn bereikt.

Natuurlijk hebben de betrokkenen niet letterlijk een contract afgesloten, dat ter inzage ligt bij de Kamer van Koophandel. Het bondgenootschap is gesmeed via bemiddeling van het genoemde World Economic Forum te Davos; voorzitter is Klaus Schwab. Op de jaarlijkse bijeenkomst van het WEF mogen de meesterknechten (linkse politici als Sigrid Kaag) en loopjongens als Mark Rutte spreken. De superrijken houden zich op de achtergrond terwijl ze worden bewierookt. Kritiek is uit den boze. De gevestigde media, in rangorde nog onder de loopjongens, schikken zich in deze gang van zaken.

De opheffing van het privé-eigendom, het oudste mensenrecht, treft alleen de middenklasse. Zonder middenklasse is er geen tegenwicht tegen het nieuwe marxisme. De superrijken zelf wanen zich onaantastbaar in hun bubbel, losgezongen van de werkelijkheid en de samenleving en omgeven door jaknikkers. Voor de marxisten van het WEF zijn zij geen serieuze tegenpartij. Ik verwacht dat ook zij te zijner tijd met één pennenstreek onteigend zullen worden. De volgende stap is een marxistische wereldregering.

WEF noemt zijn plan The Great Reset. De COVID-19 pandemie biedt volgens WEF een uitgelezen kans om de wereldeconomie opnieuw in te richten, als een duurzame orde met minder sociale ongelijkheid. Om dit te bereiken, moeten welvaart en inkomen herverdeeld worden. Daarbij voorziet het WEF een toekomst zonder privé-eigendom: “Mensen zullen niets bezitten en toch gelukkig zijn.”

Het voorstel werd vorig jaar juni gepresenteerd door prins Charles en WEF-directeur Klaus Schwab. Máxima Zorreguita zal op de eerstvolgende bijeenkomst, 20-23 januari a.s., aanwezig zijn. Volgens Wikipedia had een in september 2020 gehouden toespraak van de linkse premier Trudeau van Canada over de VN-ontwikkelingsdagenda voor 2030 veel overeenkomsten met de Grote Reset.