De EU is verworden tot een lobby circus!

Als rechtgeaarde Nederlander begrijp ik heel goed dat Nederland niet zonder Europa kan, maar de manier waarop de huidige EU is georganiseerd en functioneert, baart mij grote zorgen. De ontwikkeling van een handelsgemeenschap naar de huidige status, met democratisch discutabele landen als Hongarije en Polen, een financieel systeem waarbij de ‘Noordelijke landen’ de ‘Zuidelijke landen’ zwaar subsidiëren, ongelijkheid tussen landen, bijvoorbeeld de leeftijd waar het stoppen na arbeid betreft (zie Frankrijk, zie Italië), landen met een veel te hoge schuldenlast die zich niet aan de afgesproken norm houden enz., baart mij niet alleen zorgen, maar het heeft ook invloed op mijn dagelijks leven. Als pensioengerechtigde stijgt mijn pensioen niet mee met de inflatie, door de lage rente, terwijl de meeste Zuidelijk landen maar lenen en lenen om hun bovenmatige budgetten te kunnen financieren. Een ander voorbeeld is de diervriendelijke vistechniek van de Nederlandse vissers, die door de macht van de Fransen in de EU de nek is omgedraaid. De ‘grote’ landen Duitsland en Frankrijk bereiken compromissen, waar wij als Nederland de dupe van worden. De EU is verworden tot een lobby circus! Ik vind het onverstandig de EU te verlaten, maar helaas hoor ik in de politiek en in de media veel te weinig kritiek op het functioneren van de EU. Ik mis gewoon een tegengeluid. Alleen al het systematisch en voortdurend benoemen, in de politiek en de media van alle uitwassen die zijn ontstaan binnen dat enorme apparaat, zou bij mij al een stukje onvrede wegnemen en de weg plaveien naar meer besef bij onze politieke leiders om ongelijke en onredelijke zaken aan te pakken.

Paul Baars, Nieuwegein

Een nieuwe omroep, een vrij geluid!