H. Bolt,  Holwierde

Enige tijd geleden, voor de stikstofcrisis, bezocht ik een lezing die door emeritus hoogleraar Herman Pleij werd gegeven. Het onderwerp was ‘De Nederlandse identiteit.’ Tijdens de lezing kwam naar voren dat Nederland geen natuur heeft, maar dat Nederland is aangelegd. Recente voorbeelden de Oostvaardersplassen en de Markerwadden. Europese wetgeving –Natura2000- is er debet aan dat in Nederland ruimhartig gebieden zijn aangewezen als ‘natuur’, met als gevolg een stikstofcrisis.

Oplossing: De wet Natura2000 voor herziening tijdelijk  opschorten. We weten wat ‘tijdelijk’ in Nederland betekent.

Verder mis ik in alle discussies de uitstoot van broeikasgassen door de mensen en het probleem van de overbevolking. Of gaan we voor het geluk voor een klavertje vier.