In een goed bekeken video geeft de conservatieve Amerikaanse commentator Tucker Carlson, bekend van Fox News, zijn reactie op het recente oproer in de VS. Honderden woedende burgers bestormden overheidsgebouwen en daarbij is de jonge vrouw Ashli Babbitt omgekomen.

De bestorming moreel veroordelen, is één ding. Wie objectief kijkt, ziet dat de burgers die al langer ontevreden zijn, zowel over de heersende cultuur in het land als over hun financiële positie, niet bijster veel kaarten meer hebben om uit te spelen tegenover de belangenclusters van Big Tech, multinationals en topambtenaren. In Europa waren de protesten van de gele hesjes al een dergelijk signaal.

Carlson legt uit dat geweld het land niet beter zal maken. “Links en rechts, Republikein en Democraat, wij zijn in de VS allemaal verbonden. Onze wegen kunnen niet scheiden en als we dat al zouden willen, dan kan dit niet zonder dat er doden vallen. Dit betekent dat mensen hun kinderen zullen verliezen en deze prijs is onaanvaardbaar. Niemands leven is er beter van geworden doordat deze jonge vrouw is gestorven.”

Carlson lijkt met zoveel woorden te zeggen dat links rekening moet houden met rechts en omgekeerd. Zo niet, dan gaan we allemaal ten onder – niemand wordt er beter van. Hij bepleit matiging en verbinding, wat als politiek principe haaks staat op het winner takes all-tweepartijensysteem van de VS, dat per definitie polarisering aanwakkert.

Daarnaast gaat zijn betoog voorbij aan de context. Waarom zou een groot mediabedrijf rekening houden met de meningen van een conservatieve minderheid? De recente geschiedenis heeft bewezen dat techreuzen ongestoord informatie kunnen boycotten en feiten uit het nieuws zuiveren. Ongestraft houden zij politici de hand boven het hoofd of demoniseren hen juist doelbewust, onder meer via zoekmachineresultaten.

Zo ook is het normaal voor instituties om politieke tegenstanders te criminaliseren of om hele beroepstakken resoluut uit te roeien onder het mom van klimaatneutraliteit. Vaak zijn mensen met een niet al te hoge opleiding de dupe.

Waarom zou de gevestigde orde ook maar iets geven om dit alles? Dat is enkel en alleen omdat de mensen wier belangen anders definitief van de kaart zouden worden geveegd bereid zijn om de straat op te gaan. Het feit dat Tucker Carlson deze misstanden op televisie aan de kaak kan stellen – de linkse instituties kan sommeren om tóch rekening te houden met conservatieve kleinburgers – is uitsluitend omdat het onderwerp op activistische wijze, geforceerd, onder de aandacht van het publiek is gebracht.

Zou het volk dit alles gelaten ondergaan, dan is Carlson over drieënhalf jaar niet meer zichtbaar in het publieke debat van de VS over de verkiezingen van 2024. Democraten en Big Tech slaan de handen ineen om mensen als hij op alle mogelijke manieren monddood te maken. Dit wordt door rechtse commentatoren danig onderschat. De cancel culture was al enkele jaren aan de gang, maar onder het bewind van de Democraten gaan alle remmen los. De nationale karaktermoord op rechter Brett Kavanaugh was een voorteken.

Daarnaast is het op zijn zachtst gezegd opmerkelijk, dat het geweld gepleegd door Antifa en Black Lives Matter de afgelopen jaren door vrijwel alle progressieve instellingen is gebagatelliseerd of zelfs vergoelijkt. De bestorming van het Capitool wordt doelbewust aangegrepen om de laatste restjes rechtse aanwezigheid van de sociale media te verwijderen.

Wie goed luistert, hoort Carlson zeggen dat de Amerikanen hun stabiele regeringssysteem en onderliggende stabiele democratie zullen behouden omdat dit de bron van hun welvaart is. Dit is typisch Amerikaans patriottisme: het komt voort uit verheven idealen en niet uit het bestuderen van de rauwe werkelijkheid. De realiteit is dat de VS uiteen aan het drijven is in etnische en demografische subculturen. Daarvan is Black Lives Matter slechts een voorbode.

De VS werd grotendeels draaiende gehouden door een nationale leidcultuur gebaseerd op Europese, protestantse waarden en een brede middenklasse. De globalisering holt die middenklasse uit en als gevolg van demografische ontwikkelingen, zoals immigratie, zullen de blanke Amerikanen terugvallen tot een grote minderheidsgroep. Joe Biden heeft deze demografische verandering in een inmiddels controversiële discussie geanalyseerd. Als de etnische spanningen die dit oplevert niet goed worden opgevangen, zou Amerika mogelijk zelfs ‘verdoemd’ zijn.

Carlson omschrijft de democratie als een ventiel waarmee spanningen kunnen worden ontladen. Hierover publiceerde Jan Houblon een erudiet artikel. Hij concludeert dat de nieuwe variant van links-liberalisme, die zich onder Biden definitief zal vestigen, via media en onderwijsinstellingen een steeds militanter hypermoralisme over het land verspreidt. “Dit is een discours dat als enige doel heeft een schijn van maakbaarheid te geven aan een verder financieel en socio-economisch losgeslagen maatschappij, waarin enkel de wet van de sterkste heerst, en verder van de juist geplaatsten, de topposities.”

De conservatieve achterban van Tucker Carlson zal onder ogen moeten zien dat zij in een soort Joegoslavië terechtkomen. Waar bevolkingsgroepen verdeeld raken tussen winnaars en verliezers van de mondialisering, in een winner takes all-systeem met langs etnische lijnenen via identiteitspolitiek tribaliserende bevolkingsgroepen. Daar is geen sprake meer van een verenigende res publica, de publieke zaak. Laat staan van een stabiele democratie, alle verbindende pleidooien ten spijt.

Credits foto: Still YahooNews uit video met Tucker Carlson.

U kunt Sid Lukkassen steunen via BackMe en zijn publicaties en activiteiten volgen via de nieuwsbrief.