Frans Galjee, Alkmaar

Hoe ingrijpend het effect van het Corona virus ook is op alle aspecten van onze maatschappij, er kleeft ook een voordeel aan. 

Er is op dit moment een reële angst omdat er door dit virus wereldwijd doden vallen. Deze trieste realiteit staat in schril contrast met die al jarenlang via allerlei instanties en de media verspreide angst voor de gevolgen van door de mens uitgestoten CO2 als hoofdrolspeler in de AGW hypothese. (AGW staat voor ‘Anthropogenic Global Warming’, de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde.)

Door het onheil van het Corona virus krijgen de echte problemen in onze wereld nu terecht meer aandacht. Daarbij kunnen de klimaatwetenschappers dan in alle rust verder gaan met hun onderzoek naar (en van) processen die een klimaatverandering sturen.

Hoe vreemd was het tot nu toch dat een nog onvoldoende bewezen AGW ‘probleem’ voor een wat verre toekomst veel meer aandacht kreeg dan al die andere problemen in onze wereld die zich bij steeds negeren uiteindelijk steeds vaker en duidelijker laten voelen. 

Is het een vorm van niet begrijpen of juist niet willen zien dat we als mens op deze planeet met teveel [1] zijn en vooral te veel consumeren [2]. Dit al lang toenemende probleem is door de mens blijkbaar niet op vrijwillige basis op te lossen en dus zal de mens steeds vaker met de natuur en zichzelf in conflict komen. Dit gebeurt niet alleen lokaal maar ook steeds vaker wereldwijd.

De natuur zal vanuit autoregulatie reageren en corrigeren. De uitbraak van het Corona virus is wellicht hiervan het een gevolg.

Ook voor al die AGW aanhangers moet het toch een geruststelling zijn dat met het mogelijk aanpakken van problemen die voortkomen uit overbevolking [1] en overconsumptie [2] ook de menselijke CO2 zal dalen.

[1] overbevolking. In combinatie met overconsumptie levert onze planeet bij huidige technologie te weinig ruimte om duurzaam te kunnen gebruiken. Grote bevolkingsdichtheden als in steden zijn de centra voor uitbraak van ziektes zoals het Corona virus.

[2] overconsumptie. Bij uitbraak ziektes als het Corona virus zijn stromen van goederen en mensen (reizen) over de hele wereld als onderdeel van de overconsumptie verantwoordelijk voor grote en snelle verspreiding van een ziekte.