Dirk van Aalst

Nederland staat sinds vandaag, woensdag 11 maart met 503 Corona besmettingen wereldwijd op een knappe elfde plek. Wanneer je de grootte en inwoneraantal van dit postzegellandje ten opzichte van andere landen in ogenschouw neemt zouden ‘we’ grofweg op de vijfde plek belanden. Vlak achter Italië en Iran en net boven Spanje, Frankrijk en Duitsland. Goed; Zwitserland, Singapore en Japan schuiven wanneer de lijst per land relatief qua oppervlakte en aantal inwoners ingedeeld zou zijn, tevens op naar boven.

Maar, in elk geval belanden we vanuit een juist perspectief gezien (en ik snap nog steeds niet waarom we nu binnen Europa op eens binnen de landsgrenzen aan het rekenen zijn) vergeleken met de Corona brandhaarden op de hele wereld tussen landen waar ze de ‘indam- ergo ’pappen en nathouden’ fase allang gepasseerd zijn.

Kan het zijn dat onze overheid, haar instanties met betrekking tot volksgezondheid en onze virologen, knetter naïef zijn en we linea recta afsteven op een Noord Italiaanse explosie? Die vertoont overigens nog geen teken van afzwakking. Mag ik de autoriteiten er op attenderen dat Italië en Iran nog geen twee weken geleden het zelfde aantal besmettingsgevallen had als in Nederland nu, daar waar Italië thans de 10.000 officieel geregistreerde besmettingsgevallen is gepasseerd? Zouden wij als Nederlanders overigens niet donders goed moeten weten dat je, wil je niet verzuipen, zorgt dat je dam hoog genoeg is voor als het hoog water wordt?

Welke gebieden gaan wij straks overigens op onze postzegel in quarantaine doen? Heel Brabant heeft al de handen ineen geslagen, want, aldus een burgemeester aldaar: “Deze epidemie vraagt om een grootschalige aanpak” Vandaar, in geheel Brabant: een hele week ‘Sociale Onthouding.’ Naar de kroeg mag nog wel, maar vervolgens liever niet bij oma langs.

Is het gezien het verloop van dit virus wereldwijd niet realistisch dat straks heel Nederland zich bij deze rigoureuze maatregelen zal moeten neerleggen en dat een volgende stap is het in quarantaine stellen van de ganse lage landen?

Wel fijn dat we dan onze boeren nog net niet hebben  weggejaagd, omdat ze met hun stikstof onze natuur zouden vergiftigen. Kunnen we onszelf tenminste nog voeden! Want als deze wereldwijde virus uitbraak, waarvan we mogen hopen dat die niet pas in z’n kinderschoenen staat iets uitwijst, dan is het dat het globalisme, met de daarbij gepaard gaande wereldwijde afhankelijkheid van allerlei basisbehoeften, alleen al daarom een funest gedrocht is.