Jung Chang, schrijfster van de bestseller Wilde Zwanen, heeft in 2005 een biografie van Mao Zedong uitgebracht. Hier komen hele stukken in voor die enigszins doen denken aan de huidige situatie in ons land, waar premier Rutte en zijn staats-RIVM en -OMT ons leiden naar de gehoorzaamheid.

Mao was een gedreven, charismatische leider, die velen manipuleerde, met name in het vrije Westen. Ook Rutte kan er wat van.

Mao was belezen en intelligent, net als Mark Rutte, en wist door een combinatie van ambitie en welsprekendheid moeiteloos iedereen voor zich te winnen. In 1958 had China een enorm graantekort. En omdat mussen gemiddeld vierenhalve kilo kostbare graanzaden van dit exportproduct per jaar oppikten, was de denkwijze van het OMT van Mao dan: alle mussen moeten dood.

En net als bij de rigide coronamaatregelen hier was dit voor de Chinese overheid een middel om de greep op het volk te vergroten. Boeren werden verplicht herrie te maken bij bomen, zodat mussen wel moesten blijven vliegen en uiteindelijk uitgeput dood neer zouden vallen.

Net als nu werden ook toen dure staatscampagnes opgezet en worden vormen van tegenwerking hard aangepakt. Burgers werden slim tegen elkaar uitgespeeld door Mao’s propagandamachine, want wie wil er nu honger leiden. Na een jaar vlogen er nog nauwelijks vogels rond in China, ze waren bijna uitgeroeid. Het jaar daarop werden de oogsten massaal door sprinkhanenplagen opgevreten.

Het effect van deze ondoordachte staatsmaatregelen was uiteindelijk dat er in twee jaar tijd 45 miljoen mensen om het leven kwamen door misoogsten en hongersnood.

Op het NOS-Journaal zagen we een reportage vanuit de lege binnenstad van Madrid. Spanje heeft te kampen met een economische terugval van 14 procent. De oudste hammenzaak van Madrid, die twee oorlogen en een revolutie heeft doorstaan, moet nu sluiten door de corona-mussenrevolutie.