Lezen

Foto Blog Arnold Karksens

Hoe dodelijk zijn de programma’s van de publieke omroep?

The Afghanistan Papers, afgelopen week gepubliceerd door The Washington Post tonen aan dat politici en topmilitairen, in samenwerking met de media, de oorlog in Afghanistan tussen 2001 en eind 2019 veel te rooskleurig afschilderden. De rauwe werkelijkheid luidde namelijk kortweg: ‘the war had become unwinnable’.