Geen verhuizing kazerne. Onze mariniers dwingen respect af bij het kabinet.

14 februari 2020 is een gedenkwaardige dag. De mariniers hebben definitief respect afgedwongen bij de politieke machthebbers van Nederland. Officieel werd gisteren bekend gemaakt dat de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen niet doorgaat.

Daarmee komt het kabinet terug op het plan dat in 2011 door CDA- en VVD-politici in de achterkamertjes werd bekokstoofd. Als een van de weinige onderdelen van de krijgsmacht is het Korps Mariniers, onder het commando van generaal Mac Mootry, erin geslaagd om niet te vervreemden van de samenleving.… Verder lezen >>

‘Taskforce’ wast islam met gewatteerde clichés wit

De parlementaire mini-enquête over de groei van het salafisme en de invloed van buitenlandse mogendheden op de mohammedaanse vijfde colonne is in volle gang. De Taskforce Problematisch Gedrag en Ongewenste Buitenlandse Financiering (PG & OBF), met ambtenaren van vooral departementen die met  belastinggeld zielige importgroepen bedienen, schreef een ‘position paper’ (PDF). Veelzeggend is dat Buitenlandse Zaken ontbreekt. Doel is ‘gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van structureel problematisch gedrag dat (op de lange termijn) leidt tot ondermijning van de democratische rechtsstaat.’… Verder lezen >>

Gisteren verschenen rapport: ‘Boeren de klos door scheve berekening stikstof.’

Gisteren publiceerde politicoloog en medisch informaticus Evert Mouw een rapport over de metingen van de uitstoot van stikstof, die in de discussie ‘stikstofemissie’ wordt genoemd.

Er is nogal wat aan de hand.

Op basis van de officiële vaststellingen over de uitstoot van stikstof wordt beleid gemaakt. Dat leidt tot harde beslissingen, zoals snelheidsbeperkingen voor auto’s, sterk beperkende maatregelen voor boeren, en een bouwstop. Zaken waarover de afgelopen tijd veel maatschappelijke onrust ontstond.… Verder lezen >>

Een bizarre dag in het Europees Parlement

Onlangs werden een goede bekende en ik door de Europese Volkspartij gevraagd om uit naam van een Europarlementariër een conferentie te organiseren. Het onderwerp was NGO’s (non-governmental organisations) die criminelen onder het mom van ‘mensenrechten’ als politieke dissidenten presenteren. Diverse academici en journalisten waren als spreker uitgenodigd.

De loop van deze dag bood een ontluisterend kijkje in de in het Europees Parlement geldende gezagsverhoudingen. Terwijl de sprekers de kwade gevolgen van NGO’s bespraken werd namelijk duidelijk dat de Europarlementariër uit wiens naam de conferentie georganiseerd was, zich erg opwond.… Verder lezen >>

Water & brood voor ex-ministers wegens uitzending militairen op onterechte gronden

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de Afghanistan Papers, de onthulling van de Washington Post dat Amerikaanse politici en militairen logen over de tussen 2001 en 2019 in Afghanistan geleverde strijd. Een zaak die niet uniek is.

De inzet van de Nederlandse Task Force tussen 2006-2010 in de zuidelijke provincie Uruzgan, werd namelijk als een opbouwmissie gebracht. In werkelijkheid bleek het een vechtmissie.

De meeste Nederlandse militaire slachtoffers in Afghanistan, 25 in totaal, vielen in dit onherbergzame oord.… Verder lezen >>

Woede Wilders terecht! Rutte zelf bij voorkoken rechtszaak.

Op 3 februari, pal voor dag zoveel van de eindeloze Strafzaak Wilders werd er door minister Grapperhaus een bulk interne documenten gedropt, die betrekking hebben op de ambtelijke en politieke bemoeienis met deze rechtszaak.

Deze stukken waren bestemd voor de Tweede Kamer en zijn nu openbaar.

Als de Kamer haar taak serieus neemt, moet ze onderzoek naar het politieke karakter van deze rechtszaak doen. Dat is nadrukkelijk geen onderzoek naar de rechtszaak zelf –we hebben hier tenslotte een scheiding der machten – maar een onderzoek naar de politieke rol achter het doorzetten van deze rechtszaak.… Verder lezen >>

Integratie is geen overheidstaak, deel 1 | Afschaffing dubbele nationaliteit

Soms praten mensen langs elkaar heen op de sociale media. Komt door de snelheid. In mijn vorige blog, een stappenplan repatriëring van ongewenste vreemdelingen, schreef ik:

Voorlopig is een verbod op de dubbele nationaliteit niet slim; dit helpt ons namelijk bij het uitzetten van ongewenste vreemdelingen. Niemand hoeft stateloos te worden.

Met andere woorden: laat de overheid dit verbod alsjeblieft niet bovenaan de prioriteitenlijst zetten, want dan komt ze in de knoop met een andere dringende taak: het opschonen van de bevolkingssamenstelling.… Verder lezen >>

Brexit is vrijwel synoniem met Nigel Farage. En terecht.

Geen beter symbool voor Brexit dan Nigel Farage. Ooit begonnen als leider van UKIP, was hij meer dan wie ook de drijvende kracht achter het Britse vertrek uit de EU.

De man die zich graag met een Britse pint in de hand liet fotograferen, stond bekend als een eerlijk en aanspreekbaar man. In dat verband kan het contrast met de Britse premiers (vanaf John Major) tijdens wier bewind zijn agitatie plaatsvond niet groter zijn.… Verder lezen >>

Omroep Ongehoord Nederland! geweerd uit Mediapark Hilversum

Wij zijn niet welkom op het Mediapark, de nationale omroepenclave aan de rand van Hilversum.

Wat zit daarachter?

Het zal je als kersverse omroep maar gebeuren. Toegejuicht worden als aanwinst voor het mediabestel, omdat dat de veelgeprezen Nederlandse pluriformiteit dient. En vervolgens de toegang tot het centrum van de publieke omroepen worden geweigerd. Dat is het geval bij onze zoektocht naar huisvesting.

Op zoek naar kantoorruimte klopten wij aan bij Media Park Management B.V.Verder lezen >>

Klimaatverandering als verdienmodel

Klimaatverandering is van alle tijden. Ik nodig u uit de pagina Geologie in Nederland te bezoeken. Wanneer u door de tijdlijn bladert ziet u dat Nederland in een bepaalde tijd een tropisch klimaat had en in een andere tijd een ijstijd kende. Klimaat verandert dus, met of zonder invloed van de mens.

De mens is dan ook niet de oorzaak van klimaatverandering, hooguit een katalysator. Een these wil dat we volgens de parameters van Milankovitch afstevenden op een nieuwe ijstijd.… Verder lezen >>

BNN-VARA houdt vast aan suggestieve cijfers slachtoffers dekolonisatie Nederlands Oost-Indië

Eind vorig jaar vertoonde BNN-VARA een vierdelige documentatieserie, ‘Onze jongens op Java’. In die serie bevraagt journalist en historicus Coen Verbraak Indië-veteranen naar hun ervaringen in Nederlands-Indië tijdens de Politionele Acties (1946 tot 1949). Volgens het begeleidende persbericht stuurde Den Haag honderdtwintigduizend militairen, zowel dienstplichtigen als oorlogsvrijwilligers, naar de Oost ‘om de Indonesische nationalistische opstand neer te slaan’. Die strijd zal ‘ruim honderdduizend Indonesiërs en meer dan zesduizend Nederlandse militairen het leven kosten.’… Verder lezen >>

Maak het ze niet te makkelijk

Leuk, zo’n stappenplan repatriëring, maar dit is een mega-operatie! Hoe ga je dat aanpakken zonder het toch al krakende overheidsapparaat nog verder te belasten? Is er iets te verzinnen dat een slimmere dynamiek op gang brengt, waardoor nieuwkomers zelf opkrassen?

Terechte vraag. Om de nadelige gevolgen van vijftig jaar verkeerd immigratiebeleid ongedaan te maken, moet de Nederlandse overheid als de wiedeweerga héél veel doen op héél veel fronten: verdragen opzeggen, onderscheid maken tussen gewenste en ongewenste immigranten, criteria voor uitzetten opstellen en de eisen voor het Nederlanderschap aanscherpen.… Verder lezen >>

Waarom een slimme burger van Trump houdt (✓)

Op Twitter – waar anders – circuleert het filmpje  ‘PROMISES MADE, PROMISES KEPT’ over beloften die de Amerikaanse president Donald Trump is nagekomen. Het gaat ongeveer zo:

‘Mijn eerste prioriteit is het ontmantelen van de desastreuze deal met Iran.’

 ‘Ik zal de handelsakkoorden openbreken.’ Ze zijn verschrikkelijk en eenzijdig.’

 ‘Ik zal een plan opstellen voor miljoenen nieuwe banen en biljoenen in nieuwe welvaart.’

 ‘We zullen de Amerikaanse ambassade verplaatsen naar de eeuwige hoofdstad van het Joodse volk, Jeruzalem.’Verder lezen >>

Globalisten weten van geen ophouden

Onlangs was minister Carola Schouten (CU) te gast in Jineks talkshow. Het ging over mensen die – zeer gevaarlijk – langs de snelweg lopen. Schrijver Herman Koch zei: “We gunnen Baudet (FvD) een wandeling langs de snelweg.” Jinek lachte en Schouten lachte besmuikt mee. Deze globalisten konden weinig anders dan lachen – hun wereldbeeld is onverenigbaar met het soevereine zelfbestuur dat Baudet wenst voor Nederland.

Columnist Jan Dijkgraaf trok een vergelijking met de smakeloze doodskist die het opschrift ‘Jesse Klaver’ droeg, door demonstranten op het Malieveld gezet.… Verder lezen >>

Megalomane Green Deal is onhaalbaar en onbetaalbaar

EU-Klimaatcommissaris Frans Timmermans maakte deze week bekend dat de EU de komende tien jaar duizend miljard euro gaat uitgeven aan de Green Deal, het plan om Europa in 2050 CO2-vrij te maken. Hoewel dat bedrag natuurlijk ongrijpbaar hoog is, maakte GroenLinks op haar website al meteen duidelijk dat die 1000 miljard een fractie is van wat uiteindelijk nodig zal zijn. Duizend miljard over tien jaar is ‘slechts’ honderd miljard per jaar en dat gaf de EU de afgelopen jaren ook al bijna uit aan ‘klimaatmaatregelen’.… Verder lezen >>

Wat de islam betreft zijn velen niet naïef, maar schandalig nalatig

Dat veel Nederlanders schandalig naïef over de islam zijn, zal niemand verbazen.

Amnesty International ziet de islam als een vredelievende religie, Frans Timmermans, één van de machtigste mannen van Europa, vindt dat de islam, alhoewel 1400 jaar oud, al tweeduizend jaar bij Europa hoort, jihad ziet men als een gevolg van mannelijkheid en kansarmoede, het OM bedrijft theologie en noemt jihadisme een ‘extreme interpretatie van de islam,’ professor Leo Lucassen denkt dat ‘terreur uit naam van de islam’ pas honderd jaar oud is, een Amsterdams raadslid is geschokt als men (ondanks 84.000Verder lezen >>

Irak, Iran, Trump en de grap rond een eeuwenoud conflict

In de nauwe straten van een stad in het Midden-Oosten ontstond ooit een enorme verkeersopstopping. Een man liep de wachtenden tegemoet en zei tegen een ezeldrijver: ‘Verderop zijn onze leider en bevriende buitenlandse strijdkrachten in handen gevallen van de vijand. Die eist nu geld, anders steken ze hen in brand. Wilt u ook wat bijdragen?’

‘Tuurlijk,’ zegt de ezeldrijver, ‘we moeten dit probleem snel oplossen. Wat geeft de gemiddelde man voor onze geliefde aanvoerder en zijn buitenlandse hulp?’… Verder lezen >>

Vergeet repatriëring niet, deel 2

In deel 1 schreef ik dat grenscontrole en een selectief immigratiebeleid niet voldoende zijn om het probleem met niet-inpasbare immigranten op te lossen. Ik vind dat de probleemgevallen het land uit moeten worden gezet om ons weer wat rust te gunnen. De ergste met kop en kont, de meerderheid via humane repatriëring.

‘Maar welk stappenplan zie je voor je?’ vroeg iemand op Twitter. Nou, misschien zó.

Stap 1: verdragen opschonen
Om te beginnen moet Nederland uit een aantal verdragen stappen.… Verder lezen >>

Vergeet repatriëring niet, deel 1

Elke dag verschijnt er wel een nieuw deeltje in de horrorserie Negatieve Gevolgen van Vijftig Jaar Verkeerd Immigratiebeleid. Het laatste deeltje was het toenemende zware geweld onder allochtone jongeren in Vogelaarwijken. Met messen en vuurwapens gaan ze concurrerende bendes te lijf. Tel dit maar op bij alle andere aan immigratie gerelateerde problemen waarmee de politiek ons heeft opgezadeld: jihad, criminaliteit, straatintimidatie, geweld tegen Joden en homo’s, islamitische haatscholen, uitkeringsfraude en het afwijzen van onze westerse waarden.… Verder lezen >>

Slavernij als bron van gratis doekoe

Een hoop mensen hebben een bloedhekel aan Amsterdam omdat het een extreemlinkse, arrogante stad is, maar denkt u tijdens de feestdagen ook even aan de inwoners die meteen lid van omroep ON! zijn geworden, die níét op het kartel stemmen? Amsterdam staat meer nog dan Zeeland in de belangstelling als bakermat van het vermeende grootste kwaad in de geschiedenis, de slavenhandel. Activisten denken dat als je deze gedachte maar vaak genoeg herhaalt, het vanzelf een argument wordt waar niemand van terug heeft. … Verder lezen >>