Frans Galjee, Alkmaar

Het is duidelijk dat er steeds meer verzet rijst tegen het uitrollen van de energietransitie. De burgers voelen zich overvallen door maatregelen waar zij niet bij betrokken zijn geweest, noch in formulering van een ‘probleem’ noch in uitvoering van de verschillende technische ‘oplossingen’.

Duidelijk is dat het huidige beleid van energietransitie, zacht gesteld, nogal wat tekortkomingen heeft. Zelfs de niet deskundige burgers ervaren dat. Hierdoor staat het toch al geringe draagvlak bij de burgers voor de maatregelen nog verder onder druk.

Om als overheid toch op de ingezette weg (klimaatakkoord van Parijs uit 2015 is immers heilig) verder te kunnen gaan, heeft men besloten de Regionale Energiestrategie (RES) in het leven te roepen waar ondeskundige maar vooral ambitieuze lieden de hete kolen uit het vuur mogen halen. Omdat ook daarbij terecht veel weerstand wordt verwacht, grijpt de overheid terug op het instrument van de burgerraden. Deze burgerraden zullen moeten dienen om het draagvlak te creëren voor al die maatregelen die nodig worden geacht de aarde te redden.

Ik ben geen complotdenker, maar ik durf er veel om te wedden dat deze burgerraden bemenst gaan worden door wederom ondeskundige maar wel ambitieuze mensen waarbij de keuze voor selectie sterk zal afhangen van hun vooraf gemeten standpunt.

Burgerraden zullen dan ook slechts als schaamlap dienen voor wanbeleid van de energietransitie.