Blog

Geen verhuizing kazerne. Onze mariniers dwingen respect af bij het kabinet.

14 februari 2020 is een gedenkwaardige dag. De mariniers hebben definitief respect afgedwongen bij de politieke machthebbers van Nederland. Officieel werd gisteren bekend gemaakt dat de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen niet doorgaat.

Daarmee komt het kabinet terug op het plan dat in 2011 door CDA- en VVD-politici in de achterkamertjes werd bekokstoofd. Als een van de weinige onderdelen van de krijgsmacht is het Korps Mariniers, onder het commando van generaal Mac Mootry, erin geslaagd om niet te vervreemden van de samenleving.… Verder lezen >>

‘Loonstijgingen? Bitter nieuws voor ons, gepensioneerden; de levensmoed is weg.’

Ik las een positief bericht over loonstijgingen in Nederland. 

https://nos.nl/artikel/2322639-hoogste-loonstijging-in-jaren-prijzen-stijgen-veel-minder-hard.html

Dat is goed nieuws voor de werkenden. Maar het is bitter nieuws voor de gepensioneerden die al veel langer kampen met krimpingen.

In 2006 verhuisden mijn vrouw en ik van Nederland naar Duitsland om daar onder protectie van het z.g. ‘beste pensioenstelsel ter wereld’ onze pensioentijd actief te genieten. In 2013 werd mijn bedrijfspensioen met 7 % gekort, een jaar later weer met 2 % en in 2019 opnieuw met 9,3 %.… Verder lezen >>

‘Zijn orgaandonoren werkelijk overleden?’

Met ingang van 1 juli 2020 moeten alle inwoners van ons land die ouder zijn dan 18 jaar en staan ingeschreven bij een gemeente in het donorregister aangeven of ze hun organen ‘na overlijden’ willen doneren.  Maar zijn ze dan ook echt overleden zoals wij de dood zijn gaan beschouwen? Het antwoord is nee. Geen enkele donor is overleden als hij doneert. Hij is doodverklaard na het doorlopen van een protocol dat door onze Minister is vastgesteld. … Verder lezen >>

‘We zijn verbijsterd in Zeeland.’

Vandaag zag ik de definitieve uitspraak van Barbara Visser van Defensie; de marinierskazerne wordt niet in Vlissingen gebouwd.

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5021586/kabinet-mariniers-marinierskazerne-vlissingen-zeeland

Bij het lezen van dit bericht werd ik een beetje misselijk. Wat een aartsleugenaars zitten er bij ons in de regering. Jarenlang houdt men Zeeland aan het lijntje en laat ons alle voorbereidingen treffen om dit project te doen slagen. Nu tot verbijstering van onze Zeeuwse delegatie wordt medegedeeld dat de bouw wordt afgeblazen.… Verder lezen >>

‘Verander de regels op de rotonde.’

Volgens de wet moet een rotonde gezien worden als een doorgaande weg. Richting geven naar rechts bij het verlaten van een rotonde is verplicht. Richting geven naar links voor en/of op de rotonde mag wel (wat overigens raar is op een doorgaande weg waar je niet links af kunt of mag), maar is niet verplicht.
Dit wordt echter door de rijscholen wel aangeleerd aan de leerlingen.
Waarom niet gewoon duidelijke regels hierin.… Verder lezen >>

‘Voor mijn man als dwangarbeider in Duitsland kwam nooit een tegemoetkoming.’

Onlangs heeft de NS besloten een ‘tegemoetkoming’ te geven aan Joodse, Roma-en Sinti-oorlogsslachtoffers die per NS zijn vervoerd naar Duitsland in WOII. Verzetsstrijders en dwangarbeiders en hun nabestaanden kwamen niet in aanmerking, hoewel zij grotendeels óók per NS naar kampen zijn vervoerd tijdens de oorlog. Het argument voor de afwijzing is dat dwangarbeiders en verzetsstrijders niet naar een vernietigingskamp gingen, zij gingen naar een werkkamp.

https://commissietegemoetkomingns.nl/app/uploads/2019/08/uitkeringsreglement-nl.pdf

Mijn man was een van de dwangarbeiders en moest bijna twee jaar onder erbarmelijke omstandigheden werken voor de Duitsers in Straatsburg en in Köthen  in een vliegtuigfabriek.… Verder lezen >>

‘Steeds meer immigranten een Nederlands paspoort. Waarom ik dat een probleem vind.’

Wat houdt het nou eigenlijk in wanneer je Nederlander bent? Nederlander zijn is net zo iets als aangesloten zijn op een verzekering. Je betaalt een premie en je bent ergens voor verzekerd. Als je Nederlander bent, betaal je belasting en daar krijg je van alles voor (veiligheid, infrastructuur, sociale voorzieningen, etc.). Maar het is niet helemaal hetzelfde. Je hoeft niet altijd belasting te betalen om bijvoorbeeld toch een uitkering te ontvangen.… Verder lezen >>

‘Taskforce’ wast islam met gewatteerde clichés wit

De parlementaire mini-enquête over de groei van het salafisme en de invloed van buitenlandse mogendheden op de mohammedaanse vijfde colonne is in volle gang. De Taskforce Problematisch Gedrag en Ongewenste Buitenlandse Financiering (PG & OBF), met ambtenaren van vooral departementen die met  belastinggeld zielige importgroepen bedienen, schreef een ‘position paper’ (PDF). Veelzeggend is dat Buitenlandse Zaken ontbreekt. Doel is ‘gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van structureel problematisch gedrag dat (op de lange termijn) leidt tot ondermijning van de democratische rechtsstaat.’… Verder lezen >>

‘Waarom krijgen Kamerleden zoveel vergoedingen?’

Verbijsterd las ik in De Telegraaf van 5 februari jl. dat onze Kamerleden (moet ook nog eens met hoofdletter worden geschreven…) een netto en onbelaste vergoeding ontvangen van €7700 per jaar. 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1582338832/expert-vergoedingen-kamerleden-lijken-onbegrijpelijk-ruim

Deze Kamerleden zijn door ons gekozen moeten ons beoordelen over correct gedrag. Voor het minste of geringste wordt de burger gestraft voor het té laat betalen van belastingen en toeslagen die ten onrechte teruggevorderd worden. Wie mogen dat beoordelen: de gekozen elite die zich zittend in het pluche verrijkt met onbelaste, ongekend hoge, vergoedingen en waarvoor dan ook nog eens –

middels overlegging van bonnen etc.-… Verder lezen >>

‘Regering denk bij Brexit nu aan de Nederlandse belangen!’

Op de site van het AD werd Stef Blok de vraag gesteld

Is het gevaar voor een harde Brexit nog niet geweken? Hij antwoordde:

“Zeker niet. We gaan een heel ingewikkeld onderhandelingstraject in waarin we afspraken moeten maken over de toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.”

Met de zin: “We gaan een heel ingewikkeld onderhandelingstraject in …” geeft hij de indruk dat het allemaal heel complex en moeilijk is.… Verder lezen >>

‘Fakenews, het is overal in de media.’

De hedendaagse journalist is niet meer geïnteresseerd in waarheidsvinding. De Nederlandse regering dicteert en Den Haag schrijft voor wat het volk mag weten. 

Enkele voorbeelden:

Oekraïne – volgens Den Haag is er in de Oekraïne een democratisch gekozen regering. Maar met Europees en Amerikaans geld werd in Oekraïne na de coup een door het Westen gefinancierde regering neergezet, zonder inspraak van de Oekraïnse bevolking. Bij de laatste verkiezingen was zelfs het welvarendste deel van de Oekraïne, nl.… Verder lezen >>

‘Wat is de zorg duur geworden door de privatisering!’

We hebben een prachtig landje met prima sociale voorzieningen, maar ik loop al een tijdje met een vraag rond. Als ik mensen daarover een mening vraag, zeggen ze ook dat dat wel eens onderzocht mag worden. Maar ik hoor of lees hierover nooit iets in de media.

Het betreft de ziekenkosten en de privatisering. De minister zegt er alles aan te doen om de kosten zo laag mogelijk te houden. Maar we hebben in Nederland door de privatisering van het ziekenfonds op dit moment ongeveer 24 ziekenfondsen onder 11 concerns.… Verder lezen >>

‘Vrouwenquota alleen voor de top zijn hypocriet.’

Laatst zat ik met mijn vader naar de televisie te kijken en er werd wat gezegd over feminisme en over vrouwenquota. Mijn vader vond dit laatste maar een raar principe, en des te langer ik erover nadacht, des te bijzonderder ik het vond.

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een vrouwenquotum van dertig procent voor de topfuncties binnen beursgenoteerde bedrijven, zo ongeveer een maand geleden. De regering wil er vaart mee maken en komt nu met een wetsvoorstel. Verder lezen >>

‘Door de open grenzen werden wijken in Utrecht onleefbaar.’

Aanvankelijk waren Utrechtse wijken als Overvecht, Kanaleneiland en Hoograven uit de 70er jaren van de vorige eeuw helemaal niet zo zwak, maar zeer aantrekkelijk van opzet met ruime wegen, veel groen- en speelvoorzieningen voor kinderen en moderne winkelcentra. Kortom, wijken waar het gerieflijk en betaalbaar wonen was voor de beter gesitueerde Utrechter. In dezelfde 70er jaren was er bovendien nauwelijks sprake van enige woningnood in Utrecht. En de wachttijden voor een betaalbare huurwoning waren kort, veel korter dan nu, anno 2020, het geval is met minstens 10 jaar. … Verder lezen >>

Gisteren verschenen rapport: ‘Boeren de klos door scheve berekening stikstof.’

Gisteren publiceerde politicoloog en medisch informaticus Evert Mouw een rapport over de metingen van de uitstoot van stikstof, die in de discussie ‘stikstofemissie’ wordt genoemd.

Er is nogal wat aan de hand.

Op basis van de officiële vaststellingen over de uitstoot van stikstof wordt beleid gemaakt. Dat leidt tot harde beslissingen, zoals snelheidsbeperkingen voor auto’s, sterk beperkende maatregelen voor boeren, en een bouwstop. Zaken waarover de afgelopen tijd veel maatschappelijke onrust ontstond.… Verder lezen >>

‘Dodenherdenking. Maar we hebben wel ons leger verkocht.’

De heer Karsten vertolkt precies datgene wat ik al jaren voel bij Dodenherdenking: allemaal roepen hoe erg het is en dat het nooit meer mag gebeuren, maar wij hebben de dienstplicht afgeschaft, al onze tanks verkocht en onder leiding van een zekere Koenders ons leger omgevormd tot een ondersteuning voor ontwikkelingssamenwerking. 

En daar staan wij dan weer, moeilijke blik in de ogen, hand aan de pet en roepen dat het nooit meer mag gebeuren 

Wat een hypocriet zootje 

Jan Lemsom, Heemstede

‘Ik was naar een inspraakavond over de energietransitie, maar inspraak was er niet.’

Door de gemeente Medemblik werden bijeenkomsten  georganiseerd om over de ‘energie neutrale toekomst’ en de ‘energie transitie’ van gedachte te wisselen. De uitnodiging was door zeven Westfriese gemeenten georganiseerd om de ambitie vorm te geven, zoals die landelijk is geformuleerd door de Regionale Energie Strategie; RES, na een aanvraag door de overheid. De uitkomsten van de RES moeten voor 1 juli geïnventariseerd zijn.

In de RES moet men rekening houden met milieu eisen en voorschriften alsmede geformuleerde bouwvoorschriften.… Verder lezen >>

‘Zo ziet Nederland er uit in de nabije toekomst.’

Nadat het stof over Nederland is opgetrokken, zien wij dat het laatste Sinterklaasfeest is gevierd. Het blijkt dat niet alleen Zwarte Piet maar ook Sinterklaas zelf stond voor de slavernij, dus beide zijn nu officieel verboden. Evenals Kerstmis en Pasen; beide feesten werden door delen van de moslim bevolking als kwetsend ervaren.

Er zijn nog 30 boeren over die onder toezicht van milieu groeperingen bonen, spruitjes en aardappelen mogen verbouwen. Zij zijn gelokaliseerd in de Achterhoek tegen de Duitse grens.… Verder lezen >>

Een bizarre dag in het Europees Parlement

Onlangs werden een goede bekende en ik door de Europese Volkspartij gevraagd om uit naam van een Europarlementariër een conferentie te organiseren. Het onderwerp was NGO’s (non-governmental organisations) die criminelen onder het mom van ‘mensenrechten’ als politieke dissidenten presenteren. Diverse academici en journalisten waren als spreker uitgenodigd.

De loop van deze dag bood een ontluisterend kijkje in de in het Europees Parlement geldende gezagsverhoudingen. Terwijl de sprekers de kwade gevolgen van NGO’s bespraken werd namelijk duidelijk dat de Europarlementariër uit wiens naam de conferentie georganiseerd was, zich erg opwond.… Verder lezen >>

‘Het is niet zo gek wat Baudet zegt over de rechters.’

Maurice de Hond publiceerde op 2 februari een artikel over rechters en de politiek. Hij presenteerde enkele cijfers over hoe de achterbannen van de verschillende partijen tegen de Urgenda-uitspraak aankeken. Het zal u wel niet verbazen dat bleek dat de achterbannen van GroenLinks, de PvdD en D66 het het meest eens waren met de uitspraak van de rechters. De stemmers op de wat rechtsere partijen vonden juist dat de rechters deze uitspraak niet hadden mogen doen.… Verder lezen >>