Wie zich regelmatig in de sociale-mediajungle begeeft, komt het weleens tegen: De zoveelste ‘gevatte’ opmerking over het te weinig aanwezig zijn van Thierry Baudet in de Tweede Kamer. Links denkend Nederland schijnt verder weinig argumenten te hebben, behalve als je een verwijzing naar lavendel een argument zou willen noemen.

Als een volksvertegenwoordiger vaak afwezig is in het parlement, dan zou dat kunnen wijzen op plichtsverzuim. In het geval van Thierry Baudet is dat echter niet het geval, het is juist het bewijs dat Baudet gelijk heeft.

Het belangrijkste thema van Forum voor Democratie is dat de Nederlandse democratie defect is. Gegijzeld door een kartel dat zichzelf de publieke functies toespeelt, en er ondertussen maar weinig van bakt. Daar wil Forum iets aan doen, door te pleiten voor bindende referenda, gekozen bestuurders en meer transparantie.

De traditionele partijen doen het echter precies het omgekeerde. Om hun machtspositie te behouden, hebben ze zonder blikken of blozen de complete democratie verminkt of de macht verplaatst naar de ivoren torens van Brussel en Straatsburg.

U mag nog stemmen, eens in de vier jaar, maar daar houdt het dan ook wel mee op. Uw mening geven? Dat mag alleen als het geen ‘nepnieuws’ betreft, waarbij de overheid voor u bepaalt wat nepnieuws is. En uw mening mag natuurlijk ook niet te veel afwijken van wat men in de politiek als ‘juist’ bestempelt, anders gaat mevrouw Ollongren nog meer geld geven aan clubs als EU vs Disinfo’. Een club die zo begaan is met openheid en transparantie dat op hun eigen website geen namen te vinden zijn van medewerkers. Ook hun artikelen worden anoniem gepubliceerd. Ze zullen wel bang zijn voor de Russen.

Een referendum houden dan? Nee, want u heeft laten zien dat u weleens ‘verkeerd’ stemt. Niet dat Den Haag zich iets van de uitslag van het Oekraïnereferendum aantrok, maar toch. De ondemocratische neigingen van de bestuurlijke elite kwamen wel erg voor het voetlicht. En dus is het referendum opeens verdwenen. En ook daar mocht u niet over stemmen.

Maar het ergste is nog wel de wijze waarop het kabinet werd geformeerd. Vier totaal verschillende partijen die in achterkamertjes een akkoord sloten waar verder niets meer aan te veranderen valt. Dit vierjarenplan is heilig, en de in de coalitie vertegenwoordigde partijen zullen altijd keurig stemmen voor wat de regering nu weer heeft bedacht.

Daarmee is de rol van de oppositie volledig uitgespeeld. Voor de bühne kun je misschien wat televisietijd scoren, maar het kabinet zal niets doen met wat de oppositie wil. Waar een parlement in een democratie bij uitstek de plek is om elkaar met argumenten te bestoken en zo tot weloverwogen besluiten te komen, daar is in Nederland alle debat nutteloos gemaakt. Het regeerakkoord is heilig, geen debat kan daar wat aan veranderen. We praten over een document waar hooguit twintig mensen aan hebben meegeschreven, waar verder niemand over mocht meepraten en dat als dictaat over het volk is uitgestort.

Kortom: of je als oppositie nu wel of niet veel aanwezig bent in het parlement maakt niets uit. De democratie is dusdanig uitgehold dat bijna de helft van de parlementariërs voor spek en bonen aanwezig is. Al hebben ze de beste ideeën, dan nog zal daar per definitie niets mee gebeuren als het niet in het straatje past van de coalitie. En de andere helft stemt per definitie vóór het regeringsbeleid, dus is hun aanwezigheid ook niet vereist. En in het uiterste geval kunnen ze natuurlijk altijd gewoon wegrennen.

Het mooie van Forum voor Democratie is nu juist dat ze dit systeem willen aanpakken, onder andere door het zogeheten kenniskabinet, waarbij een regering niet gevormd wordt door partijtijgers zonder veel relevante achtergrond, maar door mensen met daadwerkelijke kennis van zaken. Benoemd door de Kamer. Ze worden vervolgens door het onafhankelijk parlement gecontroleerd. Het idee is zo logisch dat het een wonder is dat het volk dit niet massaal gaat eisen. Wie heeft ooit bedacht dat het een goed idee zou zijn om uitsluitend bewindslieden te vissen uit een zeer klein vijvertje van partijleden?

Zo’n systeem met een kenniskabinet, waarvoor de Grondwet niet eens gewijzigd hoeft te worden, zou de bevoegdheid weer daar neerleggen waar deze hoort: bij de gekozen volksvertegenwoordigers. En in zo’n situatie, waar ieder individueel Kamerlid daadwerkelijk kan bijdragen, zou het een schande zijn als iemand weinig aanwezig zou zijn. Maar tot we zover zijn, is Baudet harder nodig voor het uitbreiden van zijn partij dan om obligaat nee te schudden bij het volgende vooraf afgestemde toneelstukje in de Tweede Kamer.

Credits still: in 1999 won Thierry Baudet de derde prijs in een essaywedstrijd. Foto: Gids.tv