L.J.J. Dorrestijn, Sprang-Capelle

Zeker niet als eerste stelt een briefschrijver in De Telegraaf dat iedereen een ‘basisinkomen’ moet krijgen van de overheid. Zonder arbeidsverplichting. Dit zou de vaste lasten en de eerste levensbehoefte moeten dekken, zodat er geen voedselbanken en toeslagen meer nodig zijn. Voordeel is ook, aldus de voorstanders, dat dan de 5000.000 arbeidsmigranten deels zullen worden vervangen door ingezetenen die wat meer inkomen willen. Waarschijnlijker is echter dat er een miljoen arbeidsmigranten, het dubbele aantal, nodig zijn. Want werken tegen het minimumloon is bij een basisinkomen niet meer aantrekkelijk voor Nederlanders. Die zullen zwart gaan bijklussen. Vervolgens zullen zich hier massa’s gastarbeiders vestigen om de ontstane vacatures te vervullen. En u raadt het reeds: al snel zullen zij recht hebben op het basisinkomen. Ook ‘asielzoekers’ en illegalen uit omringende EU-landen weten Nederland dan nog beter te vinden.

Een basisinkomen betekent dat de belastingen voor werkenden en ondernemers aanzienlijk omhoog moeten, waardoor hun extra (basis)inkomen verdampt. Een bijkomend probleem zijn alle overtollige ambtenaren die geen toeslagen, armoedebestrijding, sport-/schoolkostentoeslag, kindertoeslag, UWV/WAO- en bijstandsuitkeringen, Wajong-uitkeringen en arbeidsbemiddeling meer moeten beoordelen/verstrekken. En hoe hoog wordt de AOW dan?

Het basisinkomen bestaat al en heet bijstand. Het kan niet de bedoeling zijn dat die toereikend is voor elke huurprijs, telefoon- en autogebruik, rookverslaving, eetgewoonten, vakantiebehoeften, gezinsomvang enzovoorts. Het gaat er bij hard werkende Nederlanders niet in dat hier geen stimulans tot werken of andere tegenprestatie meer tegenover zou staan. Onbegrijpelijk naïef is ook dat het basisinkomen, immers zonder controle op misbruik, een vestigingsmotief zal zijn voor gelukszoekers.