Antisemitisme, Jodenhaat en de synoniemen anti-Israël en antizionisme zijn weer bon ton. De meeste politieke partijen zijn al lang de schaamte voorbij. Het is niet langer een begrip met de Shoa als schrikbeeld, maar een politiek wapen waarmee een beter argumenterende tegenstander kan worden afgeserveerd. Dat het aan een recente industriële genocide op de Joodse bevolking herinnert, wordt nauwelijks nog onderwezen of begrepen. De connotatie is er wel: je bent een slecht mens als je antisemiet bent, maar het is altijd de ander die fout is. Dat recente verleden, waarin Nederland ‘aan de verkeerde kant’ stond en haar Joodse onderdanen verried, bestal en naar de vernietigingsfabrieken liet afvoeren, is iets waarover men liever niet spreekt. Vandaag de dag passen alle overgebleven Joodse Nederlanders met gemak in de Johan Cruyff Arena.

De van Joden geroofde kunstschatten hangen nu in ’s lands musea en familieleden, zo die er zijn, krijgen twintig advocaten tegenover zich als ze het terugeisen. De Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden wil inzage in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, dat ruim 300.000 dossiers bevat van Nederlanders die na de Tweede Wereldoorlog beschuldigd werden van oorlogsmisdaden of samenwerking met de Duitse bezetter. Wegens de privacy van nog levende personen van wie een dossier aanwezig is, wordt het archief pas openbaar op 1 januari 2025. Nazi-jager Arnold Karskens, tevens directeur van Omroep Ongehoord Nederland, procedeert tegen de staat om die archieven eerder open te krijgen. Afgelopen mei heeft het kabinet voor het eerst openlijk zijn verontschuldigingen aangeboden voor de behulpzaamheid van het Nederlandse ambtenarenapparaat bij de massamoord op Joodse Nederlanders.

Een periode dus waar Nederland niet trots op is en die nog niet is verwerkt. Door de Joden nu aan te wijzen als ‘bezetter’ en ‘onderdrukker’ van ‘Palestijnen’, hoopt men het schuldgevoel over de eigen wandaden te kunnen vergeten. Er bestaat natuurlijk helemaal geen Palestijns volk, het zijn Arabieren. Zomin als er ooit een staat genaamd Palestina heeft bestaan. Het zijn de kleren van de keizer die voor de aflaat moeten zorgen. Omdat Donald Trump die poppenkast heeft doorgeprikt en begon met de erkenning van Jeruzalem, de stad die ooit door het Joodse volk werd gesticht, blies hij het hele sprookje op. Hij was het jongetje dat schreeuwde dat de keizer geen kleren aan had. Daar hebt u de reden dat u in het nieuws nauwelijks iets hoort over de Abraham-akkoorden.

Met de erkenning van deze akkoorden zou het schuldcomplex over de Jodenvervolging weer terugkeren. De Abraham-akkoorden en Peace to Prosperity hebben het Midden-Oosten definitief veranderd. Terwijl de moslimlanden hun vijandschap een voor een laten varen en vrede sluiten met de Joodse staat tekent zich in de EU het antisemitisme steeds duidelijker af. De EU weigert de vredesakkoorden te erkennen zo lang er geen ‘oplossing’ is voor ‘het Palestijnse probleem’, het probleem dat de EU zelf met miljardensteun in stand hield en houdt, want Palestijnen wachten alleen op geld; vrede is niet hun verdienmodel.

De Palestijnen zijn nu totaal overgeleverd aan de EU en mogen verwachten dat die hen zoveel mogelijk opvangt. Jordanië piekert er niet over nog meer kansloze Palestijnen toe te laten, hoewel de meesten daar hun oorsprong hebben. Nederland financiert mede de antisemitische schoolboeken van de UNWRA-scholen. GroenLinks steunt openlijk de Palestijnse Boycott, Divestment & Sanctions (BDS)-beweging die in de meeste beschaafde landen is verboden. Maar de appjes uit een jongerenorganisatie van één van de kleinste politieke fracties, FvD, kregen de volle aandacht van Jodenminnend Nederland, want dat was een schande. Het onderzoek daarnaar werd niet afgewacht, maar de hele partij, met inbegrip van de partijleider, werd van antisemitisme beticht. Twee weken lang schreef men nergens anders meer over. In het partijprogramma, de moties, het stemgedrag en de Kamervragen van FvD is geen zweem anti-Israëlisch noch antisemitisch handelen te vinden, integendeel. De beschuldigingen blijven ook niet kleven omdat Thierry Baudet is verloofd met een Jodin en zijn nageslacht dus Joods zal zijn. Maar de beschuldigingen van antisemitisme hebben wel effect gehad op de betrokkenen en geleid tot het tijdelijk opstappen van Theo Hiddema, in dezelfde week waarin bij GroenLinks een streng-islamistisch aspirant-Kamerlid op een verkiesbare plaats werd gezet. Haar banden met de Moslimbroederschap zijn inmiddels aangetoond, evenals haar aanwezigheid op een anti-Israëlische demonstratie waar hakenkruizen werden getoond en antisemitische leuzen werden gescandeerd (ik was er zelf getuige van). Voor GroenLinks is dit geen reden haar van de kieslijst te schrappen. “Palestina free from the river to the sea” is een oproep tot genocide en niets anders.

Ook vindt het kabinet het geen probleem in de VN mee te stemmen met antisemitische moties. Onlangs stemde men in met de motie die de Tempelberg niet langer beschouwt als van Joods historische origine, maar een zuiver Arabische oorsprong toekent. De ongebreidelde hulpgelden aan illegale bouwprojecten voor Palestijnen en geheime donaties voor aan terrorisme gerelateerde proxy’s kwamen onlangs nog aan het licht. Al vele jaren ondersteunt Nederland gevangen genomen terroristen in Israëlische detentie en heeft men geprobeerd te infiltreren in het Israëlische Hooggerechtshof. Toen in 2017 Jeruzalem officieel werd erkend als ongedeelde hoofdstad van Israël haastte onze regering zich die erkenning niet te accepteren. Ook onze ambassade, die naar Tel Aviv is verhuisd, zal niet naar de hoofdstad terugverhuizen, waar nu naast die van de VS steeds meer ambassades openen.

De Abraham-akkoorden vormden geen nieuws voor het aan de Nederlandse overheid gelieerde NOS-journaal, terwijl dit de belangrijkste gebeurtenis van 2020 mag worden genoemd. Inmiddels staat het grootste moslimland ter wereld, Indonesië, klaar om handelsbetrekkingen en diplomatieke betrekkingen met Israël aan te gaan. Geheel in lijn met onze ontkennende regering en de VN, die liever geen vrede in het Midden-Oosten zien, toonde het NOS-journaal een geheel eigen versie van de Israëlische landkaart. Hierop werd een groot deel van Israël als Jordaans grondgebied afgebeeld. Niet toevallig het deel dat Jordanië illegaal bezette tijdens de oorlog in 1948 en waar het Joodse volk haar oorsprong heeft. Het betreft de provincie Judea en Samaria, die men liever de naam van de bezetter meegeeft: West Bank. Tijdens die bezetting werden pogroms op Joden gepleegd, vier jaar na de Shoa.

Nederland eist een Palestijnse staat midden in het oorspronkelijke Bijbelse land, in de heuvels van Judea (de streek waar de benaming Jood vandaan komt) met uitzicht op het lager gelegen Israëlische kustgebied, zodat de Palestijnse raketten beter landen. Hetzelfde geldt voor de Golan Hoogvlakte in het noorden, dat Nederland liever in handen van Assad ziet, die van daaruit eenvoudig Tel Aviv kan bestoken. Dit verzin ik niet, dit zijn de feiten. Inmiddels zijn er officieel geen ‘bezette gebieden’ meer ‒ voor zover die juridisch ooit hebben bestaan ‒ want met Peace to Prosperity is een nieuwe weg ingeslagen. Zelfs de EU kan de vredestrein die dankzij Trump, maar eigenlijk zijn schoonzoon Jared Kushner, door het Midden-Oosten is gaan rijden niet meer stoppen. Het simpele feit dat Nederland en de meeste politieke partijen daar niet blij mee zijn, past in het beeld dat het antisemitisme in Nederland nog steeds hoogtij viert.

Foto: Bloomberg Quicktake met Jared Kushner over de vredesakkoorden, op youtube.