Richard Oranje, Gemeente Nissewaard

Door het beleid in Gemeente Nissewaard hebben de klantmanager en werkcoach zoveel werkdruk dat ze niet meer weten wat ze een bijstandsgerechtigde aandoen. Na mijn ontslag heb ik in de ww-periode maandelijks een vast bedrag opgenomen van de gouden handdruk (aanvulling ww-uitkering) om rond te kunnen komen. Ondanks dat ik tot driemaal toe een mondeling akkoord had gekregen, van de UWV medewerker, de UWV jurist en een financieel-adviseur, heb ik daarvoor ongelijk gekregen bij de rechter. Maar hoe had een gezin in de ww-periode zonder toeslagen en/of kwijtschelding van 1,5 keer de bijstandsnorm rond kunnen komen? Na de uitspraak van de rechter ben ik toen maandelijks 10% maandelijks gekort op de bijstandsuitkering.

Begin 2019 ontdekte ik bij toeval dat door die korting mijn gezin drie jaar lang onder de wettelijke beslagvrije voet had geleefd.

Aan Gemeente Nissewaard heb ik gevraagd om berekeningen vanaf 2016 te maken. Maar volgens de wet had ik dat toen moeten aangeven bij Gemeente Nissewaard . Ondanks dat ik een interne mail kon overleggen van Gemeente Nissewaard waaruit bleek dat ze op de hoogte waren van mijn financiële situatie, kreeg ik bij de rechter toch nog ongelijk. Zelfs de jurist van Gemeente Nissewaard had aangegeven dat ze moest werken met een –PIEP- systeem! Degenen die daarvan op de hoogte waren: een wethouder, jurist en de klantmanager. De griffiekosten zijn voor rekening van de bijstandsgerechtigde en bij hoger beroep is dat onbetaalbaar. Hoe krom kan het rechtssysteem zijn! 

Als de bijstandsgerechtigde iets niet goed doet, wijst Gemeente Nissewaard naar de regels van de Participatiewet. Maar al jarenlang weet ik dat de Participatiewet in Gemeente Nissewaard niet werkt.

Daar heb ik namelijk veel ervaring mee:

Meerdere stukken die men fysiek op het werkplein had afgegeven raakten zoek. Ook een digitale aanvraag kon men niet terugvinden.

De Gemeente Nissewaard vergat begin 2016 de bijstandsuitkering uit te betalen. Hierdoor ben ik in financiële problemen gekomen.

In februari 2017 had de Gemeente Nissewaard het verkeerde jaarinkomen aan de belastingdienst doorgegeven. Ik heb twee jaar lang aanmaningen gehad, brieven gestuurd naar de belastingdienst, stukken en mails gestuurd. Na een gesprek in september 2019 met het Hoofd Werk & Inkomen had hij binnen drie dagen het al twee jaar slepende fout(je) opgelost. Uit het gesprek met de wethouder en het Hoofd Werk & Inkomen bleek dat ze daarvoor niets wisten van het probleem. Volgens het  Hoofd Werk & Inkomen mocht ik nog blij zijn dat hij dit zo snel had opgelost. De wethouder gaf geen commentaar en was het daar blijkbaar daar mee eens. Schandalig!

Mijn studerende kind maakte een verkeerde keuze bij de studie en moest stoppen. Omdat dit kind 21jaar was, werd hiervoor de kostendelersnorm gehanteerd. De Gemeente Nissewaard was wel op de hoogte dat de studente minder inkomen had, maar er werd toch meer ingehouden. Er was  dus geen rekening gehouden met de financiële situatie van de bijstandsgerechtigde.

Ik vroeg bijzondere bijstand aan voor een kapotte vriezer. Volgens de Gemeente Nissewaard had de aanschaf van een nieuwe vriezer van de ontvangen bijstandsuitkering kunnen worden betaald. Hoe dan? Ik heb toen geld moeten lenen van mijn opnieuw studerend kind om zo snel mogelijk een vriezer te kunnen kopen.(Uiteraard kon ik al het vlees weg gooien). De Gemeente Nissewaard rekende dit niet als onverwachte hoge kosten. En dat terwijl ik twee maanden daarvoor vanwege de kostendelersnorm in totaal euro 282,00 was gekort op mijn bijstandsuitkering. In totaliteit heeft  de afhandeling van mijn aanvraag drie maanden geduurd en werd deze ook na bezwaar afgewezen. 

De Participatiewet is al sinds 2015 van kracht en nog steeds is er in Gemeente Nissewaard geen arbo arts werkzaam. Hierdoor ging een werkcoach op de stoel van een arbo arts zitten. Hoe kan dan een bijstandsgerechtigde medisch worden beoordeeld?

De klantmanager gaf aan dat er geen gespreksverslagen worden gemaakt. Waar blijft men dan als bijstandsgerechtigde? Het is ook zeer moeilijk om je persoonlijke dossier te kunnen inzien bij de Gemeente Nisssewaard. Dit mag alleen onder toezicht. Absurd!

De bijstandsgerechtigden die een collectieve zorgverzekering hadden en een aanvullende toeslag in 2019 gaan er veel op achter uit in 2020. Het advies hierover nam de wethouder slechts ter kennisneming aan. De PvdA Nissewaard heet wat mij betreft voortaan de Partij voor de Armoede. Dat werd niet in dank werd aangenomen door de wethouder en de PvdA Nissewaard. Deze reageerde op de mail en zei het verschil te compenseren in natura, en niet naar de cijfers te kijken. Wat wordt een bijstandsgerechtigde er wijzer van als men financieel minder te besteden heeft. De Gemeente Nissewaard is er voor de burger! De wethouder wil niet met mij praten en de burgemeester luistert niet en verwees mij weer naar de wethouder.

Dit was nog maar één verhaal van één gezin dat in de bijstand zit. Ik heb al  genoeg verhalen gehoord. Maar de bijstandsgerechtigden zijn al te moe om tegen een overheid te moeten vechten. Schande! Waar zijn de rechten voor de bijstandsgerechtigden als de Gemeente Nissewaard de Participatie Wet niet goed uitvoert?

Ik hoop dat de landelijke en de gemeentelijke politieke partijen eens naar de burgers gaan luisteren. Alleen een BN-er krijgt nog voldoende media aandacht.

Ik voel mij gediscrimineerd in eigen land terwijl een statushouder een huis krijgt en alle kanten wordt geholpen!