Marjan Waldorp

Waar is in de Coronacrisis het “Voorzorgsbeginsel?
In het klimaatdossier voorspellen wetenschappers op basis van computermodellen (die door metingen gelogenstraft worden!) een klimaatcatastrofe in het jaar 2100. Om die mogelijke catastrofe af te wenden moet onze moderne industriële maatschappij nu al uit voorzorg volledig op de schop: de Energietransitie. Kosten: triljoenen Euro’s en Dollars. Dat heet het ‘Voorzorgsbeginsel.’ Want stel je voor dat die klimaatwetenschappers gelijk hebben!

Nu met de Coronacrisis is er een concrete ramp in China. Geen onzeker toekomstscenario in het jaar 2100, nee een concrete actuele ramp en met een explosief karakter. Op basis van het Voorzorgsprincipe had je dan onmiddellijk maatregelen moeten nemen. Want stel je voor dat die ramp ook ons bereikt! Maar wat doen onze politieke leiders? Helemaal niets! Ze wuiven het aanvankelijk gewoon weg. Ze bagatelliseren het. Vervolgens hobbelen de leiders met hun maatregelen achter de feiten aan. Ze zijn niet pro-actief; ze beschermen niet; ze zijn reactief.

Nog op 25 februari stuurt minister Bruins de kamer een brief, waarin hij stelt dat het risico voor Nederland klein is!

In het Tweede Kamer debat op 12 maart vraagt Thierry Baudet aan minister Bruins hoe hij aankijkt tegen de succesvolle aanpak in Singapore. Minister Bruins antwoordt: “Voorzitter ik heb mij te weinig verdiept in de situatie in Singapore. Dus daar kan ik geen antwoord op geven.” Wel, wel! Singapore wordt door de WHO als lichtend voorbeeld geprezen, maar de minister van Medische Zorg weet van niets! Hij heeft zich er niet zo in verdiept. Hij is ook niet geïnteresseerd. Als het gaat over kijken naar andere landen kijkt hij naar andere landen in Europa en de samenwerking daarmee, zo zegt hij. Buiten Europa houdt de wereld voor de minister blijkbaar op!

Het Voorzorgsbeginsel? Ach, dat is gewoon een debatteertrucje. Dat haal je uit de kast als het je politiek goed uitkomt om je opponent tactisch klem te zetten.