SCHANDE!

Onbetrouwbare overheid verandert op de valreep de spelregels voor ON!

VERKLARING 11 DECEMBER 2019:

Tussen neus en lippen vertelde gisteravond Arie Slob, minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media, in de Tweede Kamer (in een volkomen lege Kamerzaal, met maar één aangekondigde  spreker, Martin Bosma, die het debat had aangevraagd), dat de ‘peildatum’ met een jaar verschoven was. 

Peildatum? Wat? Zult u misschien zeggen. 

Nu, die peildatum is dus heel belangrijk. 

De peildatum, dat is namelijk de datum waarop de omroepen, maar ook de aspirant omroepen, zoals ON! hun ledenaantal moeten indienen bij de overheid. 

De peildatum stond op 31 december 2019. Hij wordt 31 december 2020.

Dit op het allerlaatste moment verschuiven van de peildatum is een typisch voorbeeld van een onbetrouwbare overheid. Voor de nieuwe toetreders zoals ON! wordt het dus in een keer een stuk moeilijker gemaakt om toe te treden. Wij zijn gedwongen onze strategie te veranderen.

ON! zit midden in een campagne om de 50.000 leden te halen die nodig zijn om een aspirant omroep te worden. (En, zoals u kunt zien aan de teller: Dat gaat heel goed, dank u, we zijn er bijna!)

En nu, ineens, zegt de minister dus achteloos tegen die lege Kamerzaal: ‘O ja, de peildatum verandert.’

Wat je dan dus doet is vlak voor de finishlijn de spelregels veranderen. 

Zo ga je toch niet om met de burgers? 

Wij van ON! zijn woest! 

Maar we geven niet op. Integendeel. We zijn strijdbaarder dan ooit.

De noodzaak van ON! werd voor ons gisteren nog eens extra duidelijk toen een rapport verscheen van de Algemene Rekenkamer over de NPO. Een dodelijk rapport. 

De conclusie zegt al alles:

“NPO kan zijn wettelijke taak om te zorgen voor doelmatige uitgaven voor omroepprogramma’s niet waarmaken. Jaarlijks ontvangt NPO €850 miljoen aan publieke middelen uit de OCW-begroting, maar de organisatie heeft weinig inzicht of ‘Hilversum’ dat publiek geld doelmatig besteedt.”

Zeg je het wat minder netjes, dan is de conclusie keihard: er wordt in Hilversum gegraaid en verbrast. Allerlei juridische constructies zijn bedacht om de zakken te vullen. Van uw belastinggeld. En daar is dus nauwelijks controle over. 

Maar goed. Als we gedwongen worden om ineens een nieuwe wedstrijd te gaan spelen, dan zullen we dat doen ook. ON! is in staat gebleken om in enkele weken bijna 50.000 leden binnen te halen. Dat bewijst onze Ongehoorde potentie. De nieuwe wedstrijd kan gaan betekenen; nog veel meer leden binnen halen.  Reken maar dat we dit dan ook zullen gaan doen. ON! zal voor een tweede keer de omroepwereld, met hun verkalkte omroepen en hun wegstromende leden, versteld doen staan. ON! zal de NPO veranderen door u een echte stem te geven. Want daar is ON! namelijk voor opgericht. Voor u.

Omroep ON!

Lef en echte journalistiek


Aantal leden van ON!

49272

Een nieuwe omroep, een vrij geluid!

Een paar keer per week een nieuwe blog!

Blog

Foto Blog Arnold Karksens

Hoe dodelijk zijn de programma’s van de publieke omroep?

The Afghanistan Papers, afgelopen week gepubliceerd door The Washington Post tonen aan dat politici en topmilitairen, in samenwerking met de media, de oorlog in Afghanistan tussen 2001 en eind 2019 veel te rooskleurig afschilderden. De rauwe werkelijkheid luidde namelijk kortweg: ‘the war had become unwinnable’.

MINUUTJEMET

Minuutje met Peter Siebelt #1