WAT ON! WIL

Ongehoord Nederland! is de nieuwe publieke omroep die de stem vertolkt van de Nederlanders die nu niet gehoord worden. De mensen die Hilversum amper ziet staan. Respect en aandacht voor de Nederlandse cultuur, haar geschiedenis, normen en waarden en haar tot voor kort vanzelfsprekende vrijheden, vormen de basis voor de inhoud van de programma’s van ON!

Wat betekent dit in de praktijk?

Met vrije en ongehoorde journalistieke en amuserende programma’s wil ON! de Nederlandse bevolking directer betrekken bij beslissingen en debatten waar ze nu de facto van uitgesloten zijn. De omroep wil zonder ballast nieuws en opinie brengen die nu geen kans maken bij de Publieke Omroep. En wil amusement bieden dat los staat van het keurslijf van de politieke correctheid, die inmiddels in ruime mate de inhoud van het huidige publieke bestel domineert. 

Openheid, lef, vrijheid en humor zijn de kernbegrippen die het fundament zijn onder de programmering van Ongehoord Nederland!

Een nieuwe omroep, een vrij geluid!

Lef en echte journalistiek


Aantal leden van ON!

47975

Een nieuwe omroep, een vrij geluid!

Een paar keer per week een nieuwe blog!

Blog

Foto Blog Arnold Karksens

De ondraaglijke lafheid van de tegenstanders van ON!

Wie een omroep begint als Ongehoord Nederland ligt onder vuur. Wij geven namelijk een stem aan de landgenoten die voor minder invloed van de Europese Unie pleiten, die grenzen willen stellen aan de massamigratie, die het wegzetten van de hardwerkende burger als halve racist zàt zijn. Niet toevallig komt de kritiek op ON! van media als NRC Handelsblad die twintig jaar geleden politicus Pim Fortuyn ook van alles verweten. Na veertig jaar conflictverslaggeving ben ik wel wat tegenstand gewend. Dat de opmerkingen over ON! met name van kranten en omroepen komen die, als er écht …

MINUUTJEMET

Minuutje Met Peter #2